Het valt allemaal wel mee volgens de DNB. Dat rijmt. Maar het valt mij niet mee.

Het valt me tegen. Het valt me tegen dat Nederlandse pensioenfondsen in totaal voor zo’n 5 miljard euro aan Russische aandelen en obligaties in hun (dus niet ONS of UW) bezit hebben. Het valt me tegen dat we dus kennelijk middels ons pensioensysteem “met een wettelijk afgedwongen winkelnering” door een autonoom regerend Bedrijfspensioenfonds laten investeren (dus bedrijfsleningen verstrekken) in een economie die zich werkelijk niets gelegen laat aan onze pensionado’s. Daarnaast geven ze in Rusland niets om ons in zwaar weer verkerend mkb dat middels verplichte pensioenafdrachten nu verplicht maandelijks in hun land investeert. Een land waar je zelf niet eens zou willen leven, laat staan pensioneren.

Want daar heeft niemand het over: de pensioenpremie MOET worden voldaan en kent geen uitstel, afstel of premievakantie…of zelfs betalingsregeling tijdens welke crisis dan ook. Deze verplichte pensioenafdrachten en werkgeversbijdragen gaan gewoon door tijdens de bankencrisis, de coronacrisis, de Oekraïne-crisis of een volgende crisis. Of je nu wilt of niet. Het geld gaat Richting Rusland. De DNB (sic) vindt dit echter niet veel.

“Dat lijkt veel, maar in het grote plaatje valt het financiële risico dat de fondsen lopen door de internationale sancties tegen Rusland daarmee mee”, laat De Nederlandsche Bank (DNB) weten. Volgens cijfers van de toezichthouder gaat het maar om ongeveer 0,3 procent van het totale pensioenvermogen ( van 1900 miljard euro). DNB noemt de zogeheten blootstelling daarom “zeer gering”.

BLOOTSTELLING?

We staan als pensioenfondsdeelnemers in ons NAKIE! We schieten ook nog eens in onze eigen voet door na de sancties pas te kijken wat dit tot gevolg heeft en daarmee schieten we een gat in de pensioenpot. Ook hier blijkt weer dat de regentencultuur in Amsterdam en Den Haag onverdroten voortduurt en de gewone pensioenbelegger (een pensioenslaaf zonder excuses) gewoonweg vergeet. De DNB ( en de Pensioenfederatie) redeneert in publicaties even makkelijk over de beleggingsrisico’s van wie ? Van…..U! Noemt dan ook even concluderend in het voorbijgaan UW blootstelling “zeer gering”.

Je zal maar pensionado zijn en weer een indexatie zijn misgelopen om te horen dat je wel naar de volgende kan fluiten omdat jouw pensioenfondsenbestuur in haar exclusieve door de wetgeving gereguleerde beleggingsmandaat en in hun oneindige beleggingsexpertise – zonder u te vragen- hebben besloten om 55 procent van deze geringe blootstelling in Russische aandelen te investeren. Verder gaat het “maar” voor 40 procent om Russische staatsobligaties. Een obligatie is een verplichting voor de goede orde. Kom daar maar om in Rusland… en “maar” voor 5 procent om bedrijfsobligaties van bedrijven waar Poetin ook zijn miljardenpensioen van krijgt. Tropenjaren tellen dubbel….

Maar om u gerust te stellen zegt DNB: “Er is momenteel veel onzekerheid op de financiële markten. Vandaar dat er in de bestuurskamers van pensioenfondsen goed wordt gekeken naar de mogelijke gevolgen die het conflict in Oekraïne en de maatregelen tegen Rusland voor hen kunnen hebben”.

Nou, ik heb een boodschap voor u: dat geld is straks grotendeels foetsie. En in die bestuurskamers zijn ze de nieuwe persberichten (lees: de standaard excuus-sjablonen) allemaal al weer aan het voorbereiden. Waarin natuurlijk zal worden medegedeeld dat ze dit ECHT gaan herstellen en repareren en ….bla.bla,bla

We kijken er eens nader naar. Waar hebben we het over en wat schrijft een Bpf nu al?

Het BpfBOUW, het pensioenfonds voor de bouwsector. Een van de grootste fondsen van Nederland. Zij laat alvast in een persbericht weten te stoppen met beleggingen in Rusland. De Russische inval in Oekraïne heeft volgens een verklaring van het fonds tot een “principebesluit” geleid. Bij bpfBOUW gaat het maar om ongeveer 58 miljoen euro aan beleggingen. Dat komt neer op 0,07 procent van het belegd vermogen van dit fonds.

Laat dit even op u inwerken: de Bouw investeert in Rusland. Een land dat geen woningnood kent ( wel nu voor acute woningnood elders zorgt…), geen democratie kent, geen vrij handelsverkeer kent , maar oligarchen kent die totale controle uitoefenen op ……de Bouw. Dat land dus.

Beste lezer,

In de praktijk kan het wel nog even duren voor deze stukken zijn verkocht. Dit komt doordat Rusland op de lokale beurzen geen verkooporders van buitenlandse beleggers meer accepteert. Want zij beschermen hun economie al jaren. Tegen sancties!

Waarom pik ik dit fonds er uit? Omdat we zijn vergeten dat ALLE Nederlandsche pensioenfondsen al niet meer grotendeels investeren in hun eigen land, maar daarbuiten. Niet om juist die lokale economie te steunen en te ontwikkelen, maar ze gaan gewoon op zoek naar hoogrenderende, maar risicovolle investeringen in het buitenland. Niet in wat sociaal en economisch hier verantwoord is, niet in wat hier ethisch verantwoord is en al helemaal niet in wat u hier zou willen dat er gebeurt met UW geld.

Want wat als ik de werkgevers en werknemers in de bouw zou vragen in welke steenfabriek, cementverwerkende- of houtverwerkende industrie, etc. ze met hun zuurverdiende pensioengeld zouden willen investeren? Waarbij de keuze bestaat uit Nederland of Rusland, waar zou de keuze dan op vallen? Precies.

Waarom me dit zo boos maakt?

Omdat het ons als V.S.K. grote moeite kost om grote (pensioen-) fondsen te bewegen om een gedeelte van hun vermogen in projecten van de V.S.K. te investeren. U weet wel: Kredietunies die op een zeer sociaal-maatschappelijk en transparante wijze door Nederlandse ondernemers laat investeren in andere MKB-ondernemers. Investeren in het mkb: de motor van onze economie! Die.

Men haalt hun Bpf- investeringsneus op voor onze kleine bedragen en kleine investeringen. Teveel handlingkosten voor een pensioenfonds, stelt men dan netjes als dooddoener. Terwijl we als V.S.K. ze werkelijk alles uit handen nemen, van acceptatie, uitzetting tot controle en krediethandling. Met honderden vrijwilligers en coaches. Tegen uiterst lage kosten.

Nee, we gaan met het geld van de pensioenfondsdeelnemers naar landen waar regimes aan de macht zijn die ons lokken met hun megalomane plannen. Dat kost namelijk weinig moeite voor de investeringscommissies. We nemen een glossy informatiememorandum ter hand, lezen dat en vragen vervolgens het fondsbestuur om tientallen miljoenen te investeren in een hotelketen op de Malediven of in teakbomen die nog niet eens gepland of geplant zijn in Puerto Rico. De Nederlandse mkb-er achterlatend, die na afgewezen te zijn door de lokale bank in arren moede moet aankloppen bij een kredietunie.

Beste Pensioenfondsen,

Maak gebruik van het heersende sentiment en kom snel weer terug met het geld en investeer in eigen land. Woningnood, mkb-crisis, duuzaamheid, inclusiviteit, ict- innovatie, wegen-en waternet, etc. Mogelijkheden te over om in te investeren. Via en met de V.S.K.

Wij hebben de klanten en de expertise. U heeft het geld. Laat het renderen in eigen land! Stop met dromen in vergezichten elders en kijk om je heen in je eigen straat, dorp, stad of provincie.

Neem dan ook een voorbeeld aan het Bakkerspensioenfonds!

Rekencijfers: pensioenpremie berekenen | Het Bakkers Pensioenfonds

Zij funden al jaren onze Kredietunie Bakkerij Ondernemers met pensioengelden van de bakkers zelf. Zo hoort het! Zij bakken en verkopen geen zoete broodjes, koelitsj of lieverkoekjes, maar broodnodig pensioen!

O Ja,

Het Bpf Bouw gaat naar eigen zeggen tot verkoop over zodra dat verantwoord kan. Tuurlijk. Afbouwen heet dat ?

Met uw pensioenpotverlies tot gevolg. Maar goed dat u daarna uw onderbroek nog aan mag houden.

Bron: ANP