Je leest het in de media: Macro-economisch gaat het Nederland kennelijk voor de wind. Cijfers van het CBS laten een economische groei zien van 4,8 procent in 2021.

Fijn, denkt de lezer. Maar heel anders is de situatie van het Kleinbedrijf, dat hard wordt getroffen door een sterke terugval van de bedrijfsresultaten. Hierdoor is het aantal te verwachten sluitingen verdubbeld van 2,6 procent naar 5,9 procent. Dat blijkt uit cijfers van een onderzoek : de vijfde Kleinbedrijf Index (KB-Index), onder meer dan 1.500 ondernemers in de small business sector. Onder andere investeringen in verkoopvaardigheden moeten het tij keren.

Ondernemerslonen en -vertrouwen onder druk

De financiële situatie van ondernemers in het kleinbedrijf verdient terecht aandacht, want de cijfers schetsen een weinig rooskleurig beeld. De teruglopende bedrijfsresultaten zakken tot onder het niveau van voor de coronapandemie in 2019, met verregaande gevolgen voor de ondernemerslonen.

Slechts 40 procent van de ondernemers verdient meer dan het minimumloon. 18 procent zit eronder en 42 procent heeft een loon onder bijstandsniveau. Dat leidt er onder meer toe dat 40 procent moeite heeft om rekeningen op tijd te betalen en dat het ondernemersvertrouwen zakt .

Dalende nettomarges steeds zorgwekkender

Naast de zorgwekkende financiële situatie van het kleinbedrijf wijst het onderzoek op de sterk dalende nettomarges bij een meerderheid van de ondernemers. “Een steeds nijpender probleem”, zegt Lex van Teeffelen, lector bij de Hogeschool van Utrecht. “Ook in dit kwartaal daalden de nettomarges fors bij een meerderheid van de ondernemers. Samen met de hoge inflatie zorgt dit ervoor dat  ondernemers verwachten nog minder te investeren in het eerste kwartaal van 2022 dan in het vierde kwartaal van 2021. Daardoor ontwikkelt een groeiende groep ondernemers zich tot marginale bedrijven.

Met name in de horeca, de detailhandel en de culturele sector, die hard geraakt zijn door de steeds terugkerende lockdowns.” Van deze sectoren deed de cultuursector voor het eerst mee aan deze editie. Titia Haaxma, directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen constateert, “De cultuursector is het hardst van allen getroffen en investeert tegelijkertijd het meest. Een relatief groot deel van de zelfstandigen in de cultuursector investeert maar liefst 25 procent van hun omzet in hun bedrijf.”

Bijna kwart van het kleinbedrijf denkt minder te investeren in 2021
De onderzoeksresultaten bieden weinig reden tot optimisme. Toch is het rapport niet alleen maar pessimistisch en geeft het vooral ook perspectief. Zo komt het met diverse aanbevelingen voor groei en herstel. Herstel door het omzetten van belastingschulden in achtergestelde leningen en groei door te investeren in verkoopvaardigheden van ondernemers. Want hoe deskundiger in de verkoop, hoe hoger de kwartaalomzet en groeiverwachtingen, zo blijkt uit het onderzoek. Tegelijkertijd geeft 30 procent van de ondernemers aan niet goed te zijn in verkopen.

Over de KB-Index

Ondernemers zonder personeel en minder dan tien medewerkers vertegenwoordigen 97 procent van alle ondernemers in Nederland.

Samen zorgen zij voor bijna een kwart van alle bedrijfswinsten en een derde van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. Als barometer voor deze onderbelichte groep is deze index ontwikkeld, waarvan de uitkomsten vier keer per jaar gepubliceerd worden.

Juist voor deze doelgroep willen de VSK-kredietunies er zijn !

https://online.flippingbook.com/view/403068233/