Er is nogal wat gaande in de non-bancaire financieringswereld. De Tweede Kamer gaf onlangs aan de minister van EZK een duidelijk signaal af met de wens om een “mkb-bank (-platform)” op te zetten zonder bankvergunning.

Nu roep en schrijf ik al een hele tijd dat kredietunies deze rol van “Finance Hub” (ook in de functie van sec poortwachter/ financieringsportal) meer dan uitstekend kunnen vervullen onder de bestaande en soepel werkende Wet Toezicht Kredietunies. Er komt daarnaast echter ook nog eens een nieuwe Europese crowdfundingwetgeving en een AFM- toezichtsstructuur. Wij vragen ons als V.S.K. af wat daarmee de gevolgen zijn voor de (toezichts-)positie t.a.v. de huidige en nieuwe kredietunies. Brussel is namelijk nog niet helemaal duidelijk over de invulling en eisen voor de crowdfundingvergunning en laat zich niet uit over het gedogen van specifieke nationale wetgeving zoals de voornoemde WTK dat voor de kredietunies is.

De uitwerking

De uitwerking van de Amhaouch-motie vraagt nadrukkelijk om een oplossing waarin bestaande non-bancaire financiers actief ondersteund worden via een centraal mkb-aanspreekpunt vanuit de overheid. Er wordt daarbij voorgesorteerd op een organisatie /platform met drie belangrijke rollen: die van Begeleider van mkb-ondernemers richting een uiteindelijke financiering, die van Kapitaalverstrekker voor cofinanciering en die van Garantieverstrekker voor non-bancaire financiers.

Gelukkig ziet het er naar uit dat het zeker niet de bedoeling dat deze organisatie zelf financiering zal gaan verstrekken. Anders krijgen we een tweede Invest-Nl waarvan we allemaal reeds de schamele resultaten kennen. Het is gelukkig vooral bedoeld dat “het bestaande financieringsecosysteem” versterkt gaat worden.

Nu is er al sinds 2014 vanuit de politiek de wens om te onderzoeken op welke manier een dergelijke organisatie het Nederlandse mkb aan financiering zou kunnen helpen. Er werd daarnaast en daarenboven in 2016 de Wet Toezicht Kredietunies aangenomen. Je zou denken dat hiertoe in het verleden door de Kamer al voldoende onderzoek is gedaan en dat dit onderzoek ook mede heeft onderbouwd dat er een brede steun in Nederland voor bestaat. Zowel voor een “Mkb-bank” in het algemeen als voor Kredietunies als 1 van de direct inzetbare en te ondersteunen (deel-) oplossingen in het bijzonder.

British Business Bank agrees new enable funding facility with Tower Leasing  to boost asset finance for smaller businesses | Tower

EZK dacht na

EZK vond een mkb-bank op dat moment echter niet nodig, ook omdat er met een breed aanbod van garantieregelingen en subsidies ook al voldoende mogelijkheden waren voor (RVO-) garanties voor het mkb. De motie Amhaouch doet wederom terecht een oproep om deze “mkb-bank” vorm te geven als oplossing voor het post-coronacrisis tijdperk. Wij staan daar als V.S.K. volledig achter.

De motie kijkt daarbij goed naar het model van de British Business Bank (BBB). In Engeland werd door deze organisatie het afgelopen jaar £89 miljard aan kapitaal gerealiseerd en verstrekt voor (kleine) mkb bedrijven,` waarvan £80 miljard aan coronasteun-kredieten. Ze doen dit als BBB sinds de oprichting door samen te werken met 218 (!) non-bancaire financiers. Van non-profit/sociaal via de Credit Unions tot private investeerders, crowdfunders en fondsen. De Recovery Loan Scheme (RLS, Herstelkrediet) werd door de BBB gelanceerd op 6 april 2021 en biedt financiële steun aan bedrijven in het hele VK terwijl ze herstellen en groeien na de coronaviruspandemie. De regeling bestaat voorlopig nog tot 30 juni aanstaande.

De BBB werkt dan ook nauw samen met 240 Britse Kredietunies via accreditatie. Deze kredietunies bestaan al vanaf 1964 en zijn reeds in 1979 via de Credit Union Act (vergelijkbaar met onze WTK) gereguleerd. Ze kennen 1600 medewerkers en verleenden sinds hun oprichting voor meer dan 900 miljard pond (!) aan leningen aan 1,4 miljoen particulieren en bedrijven.

De Britse mantelorganisatie en evenknie van de V.S.K., de Association Of British Credit Unions (ABCUL) is het centrale aanspreekpunt. Ter adstructie: er zijn in de hoofdstad Londen alleen al 31 kredietunies werkzaam!

Ervaring te over en genoeg inspiratie om uit te putten!

Het mkb heeft echt niet alleen Fintech- oplossingen nodig, maar gewoon regionaal en sectoraal samenwerkende kredietunies die zich richten op persoonlijk contact en actieve coaching voor het mkb. In 9 jaar heeft de BBB namelijk de transitie in de mkb financieringsmarkt in het VK kunnen versnellen en een veel ruimere toegang geboden tot financiering voor het mkb en daarbij volop gebruik gemaakt van het bestaande netwerk van Britse Kredietunies.

Via deze Kredietunies en de BBB kunnen de ondernemers de juiste financier(s) vinden. Kijkend naar dit uitstekend werkende model is er bij EZK maar een beetje durf nodig om ook iets dergelijks in te vullen. Met een combinatie van het bewezen traditionele concept van kredietunies en/of crowdfunders en een doelgerichte innovatie van de hierbij noodzakelijke mkb-funding en mkb-garantieregelingen. Geef bijvoorbeeld kredietunies voldoende (stapelfinancierings-) kapitaal en een gereguleerd WTK-mandaat om de 10 jaar met garanties en co-financiering het mkb te helpen.

Het enige wat we als V.S.K. moeten doen, is zorgen voor onze zicht- en vindbaarheid richting het mkb.

Onze expertise en bestaande netwerken van vrijwilligers, coaches en adviseurs zijn klaar om het mkb te helpen!