Terwijl de Europese Verordening 2020/1503 een echte kans biedt voor de groeiende crowdfundingsector, zijn de Franse en Duitse platforms voorstander van verlenging van de overgangsperiode voor het verkrijgen van PSFP-accreditatie. De deadline van 10 november 2022 lijkt inderdaad veel te kort om deze nieuwe status onder goede voorwaarden voor de Europese crowdfundingmarkt te behalen.

Becoming a crowdfunding service provider | AMF

De Franse en Duitse platforms zijn al op nationaal niveau gereguleerd, maar moeten zich nu aanpassen aan een nieuw regime met veel verschillen met de regelgeving waaronder ze momenteel opereren. De regels van belangenconflicten, de vereiste prudentiële waarborgen, de klantenrelatie, de berekening van het wanbetalingspercentage, enz. zijn allemaal nieuwe regelgevende aspecten.

Afgezien van deze echte impact op de activiteit van de platforms, zou het vereisen van een PSFP-registratie tegen 10 november 2022 een rampzalige impact hebben op de Franse en Duitse markten, tot nu toe de meest bloeiende in de Europese Unie. 

Er zijn inderdaad nog veel beslissende vragen hangende bij de regelgevers en we wachten nog steeds op de officiële publicatie van de technische normen van ESMA. 

Deze periode van onzekerheid over de regelgeving staat spelers niet toe om rustig stappen te ondernemen om de PSFP-status te verkrijgen. Tegenwoordig lopen ze een zeer groot risico op knelpunten met regelgevers, wat een risico met zich meebrengt voor hun vermogen om alle verzoeken te verwerken en spelers binnen de tijdslimiet te registreren. 

Dit zou de duurzaamheid van de Europese markt in gevaar brengen,

Om al deze redenen vragen ze de Europese Commissie om de overgangsperiode met 12 maanden te verlengen, zodat spelers de kans die deze tekst voor hen biedt ten volle kunnen benutten.

We wachten af wat dit ook voor Nederland betekent…