Het zal niet aan uw aandacht ontsnapt zijn: het Nederlandse MKB heeft het moeilijk. De mkb-ondernemers hebben dankzij overheidssteun en uitstel van belastingen de afgelopen twee jaar overleefd, maar nu komt de periode van terugbetalen. Banken blijven terughoudend om leningen te verstrekken en de oorlog in Oekraïne zorgt voor een onzekere toekomst.

Hoe kunnen Kredietunies het mkb hierbij helpen en hoe zien wij de toekomst?  

Kredietunies financieren vaak per geval een ondernemer helemaal alleen of doen dit in combinatie ( stapelfinanciering) met andere bancaire en non-bancaire financiers. Ik zeg dan ook wel eens “We zijn stapelgek”. We adviseren in dit tijdsgewricht dan ook het mkb om tijdig een beroep doen op financiering en daartoe ook voorbereidingen te treffen. Een financieringsaanvraag en de hoogte daarvan moet je qua onderbouwing met relevante stukken en eventuele zekerheden goed en ruim van te voren opzetten. Er worden helaas vaak aanvragen afgewezen terwijl het bedrijf wel kredietwaardig is. Als je dan als mkb-er later uitbetaald krijgt, kunnen financiële problemen ontstaan. Een faillissement is een groot risico, waarbij er dan ook nog eens de kans bestaat dat andere toeleveranciers of afnemers uit datzelfde mkb worden benadeeld.

In een vroeg stadium praten met een kredietunie kan de oplossing zijn!

RISICO’S INSCHATTEN

Tegelijkertijd zijn kredietunies en hun geldverstrekkende leden zelf ook ondernemer. Hoe schatten de leden van de kredietcommissie de risico’s van de kredietaanvraag zelf in? Bij een kredietunie is dit een combinatie van persoonlijk contact en data-analyse. Een kredietaanvraag wordt niet zomaar op afstand ingediend, maar er vindt altijd een persoonlijk gesprek plaats en een bedrijfsbezoek. Dit betekent dat een mkb-er samen met de kredietunie ook echt op zoek gaat naar liquiditeiten om zijn business te laten groeien. Door een mix van ervaring, lokale- , regionale en sectorkennis, automatisering en data- analyse kunnen we een goede risico-inschatting maken en zo de mkb-er snel en op maat helpen.

cabinet pujol – credit unique
Kredietunie(k) in Frankrijk

Daarbij kan ook een onafhankelijk adviseur van de mkb-er helpen. We werken juist graag samen met externe adviseurs omdat zij hun klant vaak al jaren kennen en begeleiden. Die combinatie van wederzijds vertrouwen en inzicht maakt dat een kredietunie samen met de adviseur tot een juist besluit kan komen, want mkb-ers zijn expert in hun eigen vakgebied, een kredietunie in combinatie met adviseur heeft juist kennis op het gebied van financiering.

BLIJVEND MONITOREN

We zitten niet meer in de coronacrisis, maar het mkb is nog lang niet uit de gevarenzone en de periode van terugbetaling breekt aan. Hoe kan een mkb-er daar op inspelen?

Banken laten op het moment veel liggen en het kunnen maken van een concrete eerste afspraak duurt vaak weken. Snelheid, service en acceptatie is er niet, terwijl mkb-ers nu hulp nodig hebben om hun plannen te verwezenlijken. Een kredietunie werkt sneller en bij een kredietunie heb je daarnaast een vast aanspreekpunt in de vorm van de coach. Dat is een medelid van de kredietunie die je te woord staat en weet waar het over gaat. Juist hier maakt een kredietunie het verschil en dat waarderen mkb-ers.

Er is nu veel geld in de markt gepompt en de economie draait goed, maar dat blijft niet zo. De rente gaat stijgen en de overheid kan niet eeuwig geld verstrekken. Als financiers volgen wij de markt nauwkeurig want alles is met elkaar verbonden. Gaat er ergens iets mis, dan stort alles in. De succesvolle ondernemer van vandaag kan morgen in de problemen zitten. Door actuele data te gebruiken in het advies aan de ondernemer en een bijpassend product aan te bieden maakt een kredietunie het verschil.

DE VERBONDEN KREDIETUNIE ADVISEUR (VKA)  

Kredietunies werken vaak samen met een aantal onafhankelijke adviseurs die als verbonden kredietunie-adviseur (en dus ook medelid bij de kredietunie ) kunnen helpen bij het aanbrengen en voorselecteren van financieringsaanvragen. Een adviseur is ook een mkb-er en is in dit economisch onstabiele klimaat van groot nut. Vragen als : Komt de ondernemer nog wel rond en waar zit het probleem? Wat doe je met prijsstijgingen, hoe kan je die doorberekenen? Een Verbonden Kredietunie Adviseur kan hierin helpen en het aanvraag- en oplossingstraject richting geven. 

We zien dat mkb-ers vaak naar de eigen boekhouder stappen.

De kennis over de voordelen van een kredietunie als alternatief is bij deze vakgroep minder groot. Een kredietunie kan helpen, maar in de praktijk varen veel mkb-ers blind op de boekhouder. Vaak moeten we dan ook uitleggen wat alternatieve financiering zoals een kredietunie is, want veel mensen hebben nog nauwelijks idee van de mogelijkheden bij ons.

Maar onthoud 1 ding: Een kredietunie is uniek!