De European Securities and Markets Authority (ESMA), de EU-regulator voor effectenmarkten, heeft vandaag haar eindrapport gepubliceerd over de relevantie van de verlenging van de overgangsperiode als bedoeld in artikel 48 van de Crowdfunding-verordening (CR).

Aanbieders van crowdfundingdiensten (CSP’s) die hun diensten alleen op nationale basis aanbieden, profiteren momenteel van een overgangsperiode die op 10 november 2022 afloopt. In haar eindrapport bespreekt ESMA de toepassing van de CR op deze CSP’s, evenals de relevantie van de verlenging van de overgangsperiode als bedoeld in artikel 48.

In dit verband uit ESMA haar bezorgdheid over de mogelijk nadelige gevolgen die het uitblijven van verlenging van de overgangsperiode zou kunnen hebben voor sommige nationale crowdfundingmarkten. Tegelijkertijd wil ESMA melding maken van beleggersbescherming en convergentieproblemen die kunnen voortvloeien uit de verlenging van de overgangsperiode.

Om te voorkomen dat een verlenging de overgang naar de crowdfundingverordening onnodig vertraagt, stelt de ESMA de Europese Commissie daarom voor om de mogelijkheid te onderzoeken om deze verlenging toe te passen op aanbieders van crowdfundingdiensten die momenteel alleen op nationale basis opereren en die naar behoren hebben verzocht om voorafgaande toestemming tot 1 oktober 2022.

In dit verband moedigt ESMA de Europese aanbieders van crowdfundingdiensten die momenteel onder nationaal recht opereren sterk aan om hun overgang naar de regeling die voortvloeit uit de crowdfundingverordening te versnellen door zo snel mogelijk relevante aanvragen in te dienen bij hun nationale bevoegde autoriteit.