logo-1
De BBZ, Vereniging voor Beroepschartervaart, is sinds de oprichting in 1979 dé brancheorganisatie voor de Nederlandse chartervaart. 

De werkzaamheden

  • De BBZ overlegt met overheden en collega branche organisaties
    De BBZ is vaste gesprekspartner van overheden op alle mogelijke niveau’s, van internationaal tot plaatselijk. Onderwerpen variëren van veiligheidszaken tot ligplaatsen, bediening bruggen en sluizen en vaarwegbeheer. Daarnaast hebben ze contact over juridische of sociale kwesties die de branche raken. De BBZ heeft een groot netwerk opgebouwd en dat is belangrijk om een effectieve lobby te kunnen voeren.
  • Individuele ondersteuning 
    De BBZ is een helpdesk voor zowel algemene als juridische informatie. Ze hebben formats gemaakt om te voldoen aan de privacywetgeving. Ze hebben Algemene Voorwaarden die voldoen aan de eisen uit de Richtlijn Pakketreizen en hebben  Arbeidscontracten, Modelovereenkomsten voor ZZP-ers en Infobladen over verschillende onderwerpen.
Directeur Paul van Ommen tijdens de voorbereiding van de ALV

Tijdens de ALV van de BBZ op woensdagmiddag 7 december jongstleden te Enkhuizen kwamen weer veel onderwerpen aan de orde. De ALV werd gehouden in de aula van de Enkhuizer Zeevaartschool en werd bezocht door vele leden en donateurs.

Het bestuur onder leiding van voorzitter Sicko Heldoorn kon de aanwezigen meenemen in de ontwikkelingen binnen de motorpassagiervaart, de zeevaart en de binnenvaart. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het oprichten van de Kredietunie voor de BBZ. Dit onderdeel werd ingeleid door de projectleider Brenda van den Broeke die het onlangs verschenen rapport van onderzoeksbureau BMC over de financierbaarheid van de sector toelichtte (“De investeringsagenda van de zeilende beroepsvaart en hoe deze te financieren”). In dit rapport wordt de warme aanbeveling gedaan om te onderzoeken of er een kredietunie opgezet kan worden voor deze sector.

De Kredietunie is aldus aspirant lid van de VSK geworden en Henk Folkers, de bestuursvoorzitter van de VSK gaf na deze inleiding de aanwezigen voorlichting over de stappen die hij met de projectgroep neemt en vertelde over de grote voordelen van het hebben van een eigen branchegerichte kredietunie. De aanwezigen waren zeer betrokken en geïnteresseerd en stelden vele ter zake doende vragen. Een branche die weet waarover ze het hebben en weet waar ze naartoe willen!

Er was door het bestuur een uur uitgetrokken voor de presentatie van de VSK en deze tijd werd goed gebruikt. Tijdens de evaluatie bleek er grote belangstelling te zijn onder de aanwezigen om bjj te dragen aan het verder inrichten en financieren van deze nieuwe kredietunie.

Tevens zal de projectgroep binnenkort een onderhoud hebben met het bestuur van de Kredietunie Binnenvaart (Krijn de Blaeij, Jaco Baars c.s.) om uit eerste hand te vernemen hoe je succesvol een Kredietunie opricht en verder uitbreidt.

Al met al een zeer geslaagde ALV!

De entree van de Zeevaartschool