Soms krijg je als kredietunie een aanvraag van een bedrijf dat de financiering niet rond krijgt, maar wel beschikt over goede bedrijfsperspectieven. De kredietunie beoordeelt dan het bedrijf en verstrekt eventueel de lening, maar vaak kun je als geaccrediteerde kredietunie ook bij de overheid aankloppen voor de borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB).

De BMKB is een borgstellingsregeling (vorm van subsidie) van de overheid die garant staat voor een deel van de zakelijke lening. Hierdoor krijgt de kredietunie meer zekerheden en zal eerder bereid zijn het bedrijf een lening te verstrekken. Kortom, het is de moeite waard om je als kredietunie te verdiepen in BMKB-regeling.

BMKB krediet aanvragen, hoe werkt dat voor een kredietunie?

Borgstellingskrediet mkb aanvragen doet de aanvrager niet zelf, maar dat doet de kredietunie. Zij kunnen de regeling toe laten passen. De BMKB kan maar door 1 financier verstrekt worden.

Tot wanneer kan je als kredietunie borgstellingskrediet aanvragen?

De BMKB loopt in ieder geval tot en met 1 juli 2023. Ondernemingen met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen 75% financieren met het borgstellingskrediet. Voor hogere bedragen geldt dat je maximaal de helft kunt financieren van de kredietverstrekking, waarbij het maximum is vastgesteld op € 1,5 miljoen. Op het borgstellingskrediet staat de overheid voor 90% borg, dat biedt dus veel zekerheid de kredietunie ( en haar leden…) die het geld verstrekt.

Wat zijn de voorwaarden om voor de BMKB in aanmerking te komen?

Om gebruik te kunnen maken van het borgstellingskrediet moet de ondernemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo zijn er een aantal algemene eisen, maar ook voorwaarden die te maken hebben met de kredietwaardigheid en bepaalde eigenschappen van de onderneming.

Voordat er inhoudelijk wordt gekeken naar het bedrijf moet je eerst voldoen aan een aantal algemene voorwaarden waaruit blijkt dat je met de onderneming binnen de doelgroep past. Deze algemene voorwaarden luiden als volgt:

  • Het bedrijf bestaat minimaal 3 jaren (voor starters zijn er andere regelingen)
  • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers (de mkb-grens)
  • De omzet is niet hoger dan € 50 miljoen of het balanstotaal is niet hoger dan € 43 miljoen
  • Het betreft een bv, vof, eenmanszaak of maatschap in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba
  • Het bedrijf niet actief is in de volgende sectoren: vastgoedexploitatie, verzekerings- en financiering, publiek verzekerde zorg, land- en tuinbouw of visserij
  • 1 financier kan borgstellingskrediet verstrekken

Het complete overzicht van voorwaarden vindt u in: overzicht BMKB-voorwaarden.

Rente en provisie borgstellingskrediet

Een kanttekening bij de borgstellingskrediet is dat geld lenen geld kost. De onderneming moet een eenmalige provisie betalen aan de overheid. Dit is vanuit het verzekeringsbeginsel: Er wordt risico gelopen, dus betaal je een premie.

Hoeveel de ondernemer precies aan provisie betaalt, hangt af van de looptijd van het geleende BMKB-krediet. Voor niet-innovatief BSK varieert de ( overigens zeer pittige..) overheidsprovisie van 3,9% tot 5,85%. Voor innovatief BSK betaal je tussen de 5,55% en 8,35% aan provisie.

Ook kredietunies kunnen dus een borgstelling mkb kredieten aanvragen

Kredietunies kunnen zich ook aanmelden om hun klanten financiering onder deze regeling te bieden (al dan niet met hulp van de Centrale Krediet Unie). Je kunt dus bij een aantal financiers terecht, maar uiteindelijk zal de overheid slechts voor 1 lening bij 1 financier deels garant staan.

Afwijkende situaties en andere voorwaarden MKB krediet

De regeling BMKB is een instrument om de toegang tot bancair krediet te verbeteren door middel van een overheidsgarantie aan banken op verstrekt krediet. Onder bepaalde voorwaarden beschikt de BMKB naast het reguliere borgstellingskrediet over extra faciliteiten voor de volgende situaties:

1. Borgstellingskrediet startende ondernemer (korter dan 3 jaar actief als ondernemer)

Als starter kan men ook gebruik maken van de BMKB. De voorwaarden zijn dan net wat anders. Zo is het maximale leningsbedrag € 266.667. Bovendien staat de overheid borg voor 67,5% (loopt dus minder risico) en de maximale looptijd bedraagt 6 jaar. Als de financiering bedoeld is voor een gebouw of schip, is de maximale looptijd 12 jaar.

De aflossing start 6 maanden na kredietverstrekking. Het is toegestaan naast een borgstelling voor starters ook een borgstelling voor gevestigde ondernemers te ontvangen, mocht de lening hoger zijn dan €266.667.

2. BMKB borgstelling en technologische innovatie (S&O-verklaring noodzakelijk)

Op grond van de WBSO kunnen innovatieve ondernemers een S&O-verklaring (Speur- & Ontwikkelingswerk) aanvragen. Met deze verklaring kom je in aanmerking voor fiscaal voordeel én gelden er ruimere mogelijkheden voor de borgstellingsregeling.

De maximale lening waarover de overheid borg staat als je een S&O-verklaring hebt is € 1,5 miljoen en de overheid staat voor 60% borg. Net als bij startende ondernemers geldt een maximale looptijd van 12 jaar. De aflossingsperiode wijkt wel af en geschiedt uiterlijk vanaf de eerste dag van het veertiende kwartaal. Ook onder deze voorwaarden is het mogelijk om de lening 2 keer op te schorten.

KKC: Kleine Kredieten Corona regeling voor kleine ondernemers - MT/Sprout
mtsprout.nl

Borgstelling voorbeeld

Stel, je krijgt als Kredietunie een startende ondernemer die 2 jaar geleden is begonnen en een lening van € 200.000 zoekt. Je kunt in dat geval borgstellingskrediet aanvragen. Omdat de ondernemer in de categorie startende ondernemer valt, zal de overheid voor 67,5% borg staan voor de lening. Je loopt als kredietunie in dat geval een verminderd risico van 32,5% van het geleende (rest)bedrag, mocht je onderneming de lening niet meer kunnen afbetalen zoals in geval van een faillissement.

Borgstellingskrediet bij ondernemen in het buitenland

Financiering is vaak extra moeilijk als je (deels) in het buitenland onderneemt, aangezien je met andere wetgeving te maken hebt. Of de zekerheden op basis waarvan de financier het krediet verstrekt, bevinden zich (deels) in een ander land. Als de onderneming wel belastingplichtig in Nederland is en is ingeschreven bij een Nederlandse Kamer van Koophandel, kan ze in aanmerking komen voor de borgstellingsregeling.

Borgstellingskrediet aanvragen via de RVO

Een kredietunie kan ervoor kiezen om voor een deel van de financiering waarvoor geen onderpand kan worden gegeven, een borgstellingskrediet aan te vragen de RVO. De kredietunie beslist onder welke voorwaarden zij een krediet wil verlenen en of daarbij een borgstellingskrediet benodigd is van de RVO. De onderneming hoeft zelf dus geen aanvraagprocedure in gang te zetten. Meer informatie over (het aanvragen van) de extra steun binnen het mkb borgstellingskrediet en andere mkb kredieten vind je op de website van RVO.nl.

Lees ook over de evaluatie van de BMKB-regeling

https://ece.nl/app/uploads/22155700bijlage-2-evaluatie-bmkb-2015-2020.pdf