In Nederland kennen we tijden van toenemende economische onrust, een daling van het consumenten-en kabinetsvertrouwen en fiscale (pensioen-) onzekerheid. Dit alles in een ‘post-Covid’-landschap, waarbij het het ernaar uit ziet dat 2022 een moeilijk jaar blijft en 2023 wellicht een ZEER spannend jaar gaat worden voor kleine bedrijven.

Temidden van dit alles merken we nog weinig van het antwoord van dit kabinet- en met van name EZK- op de crisis en de ondersteuning die met name aan het mkb geboden gaat worden. We zien nog niet eens een begin van het begin…..

Hoe gaat dat dan in de UK? Brexit zou volgens economen allerlei rampscenario’s in zich hebben, maar de regering daar slaagt er kennelijk wel in om haar banenmotor, het mkb, blijvend op een effectieve manier te steunen tijdens de opeenvolgende crises.

In haar laatste jaarverslag heeft de British Business Bank onthuld dat het nu meer dan 96.000 kleinere bedrijven ondersteunt met €13,4 miljard aan financiering via haar kernprogramma’s. Als onderdeel van haar inspanningen om een ​​meer diverse financieringsmarkt voor kleinere bedrijven te helpen creëren, werd 98,4 procent van de financiering van de (staats-)bank buiten de ‘Big Five’-banken verstrekt. Om de regionale “onevenwichtigheden” te helpen verminderen, ondersteunt de bank nu bijna 83.000 bedrijven buiten de hoofdstad Londen met €995 miljoen aan financiering.

British Business Bank agrees new enable funding facility with Tower Leasing  to boost asset finance for smaller businesses | Tower

Ze hebben hun impact en marktbereik op een duidelijke wijze vergroot voor kleinere Britse bedrijven en hebben innovatieve financieringsprogramma’s ontworpen, terwijl ze tegelijkertijd een aantrekkelijk rendement op het aangewende kapitaal genereerden. De bank behaalde dan ook een rendement van 18,2 procent, wat volgens hun directie de doelstelling aanzienlijk overtrof. Me dunkt….

Ondanks dit succes van het afgelopen jaar zijn ze zich ervan bewust dat er nog steeds sprake is van economische en geopolitieke onzekerheid en de ernstige tegenwind waarmee ook de Britse economie wordt geconfronteerd. Het maakt deze “Nationale economische ontwikkelingsbank” dan ook tot een onschatbare strategische troef waar we in Nederland veel van kunnen leren. Ze zijn dan ook naar eigen zeggen klaar en bereid om elke rol te spelen die nodig is om Britse kleinere bedrijven te ondersteunen. Over perspectief bieden gesproken……

Het programma voor startersleningen heeft daarenboven ook nog eens drie jaar financiering gekregen, wat naar verwachting nog eens ongeveer 11.000 bedrijfsleningen zal opleveren.

De flexibiliteit van deze “crisisbank” heeft ertoe geleid dat ze zich kan aanpassen aan de economische omstandigheden en klaar staat om te doen wat nodig is in zowel goede als slechte tijden. Ze weten in de UK kennelijk (beter dan in Nederland) dat het voor veel kleinere bedrijven moeilijk blijft om te herstellen van de Covid-pandemie. Het belang van zowel financiële als niet-financiële steun voor kleinere bedrijven wordt daar niet onderschat en het ondersteunen van kleinere bedrijven in uitdagende en onzekere tijden is iets waar deze bank goed in is gebleken.

Waar blijft ons Nederlands Deltaplan voor het MKB waarbinnen met (fiscale-) staatssteun en staatsgaranties ook plek is voor een daadwerkelijke en daadkrachtige ondersteuning van non-bancaire financiers zoals kredietunies?