De coronacrisis is voorlopig even voorbij en mkb-ondernemers willen weer aan de slag om de opgelopen coronaschade weer te herstellen. Om je nu als mkb-er weer uit de coronacrisis te investeren moeten er nieuwe plannen gesmeed worden om het bedrijf verder vooruit te helpen. Nu stuiten ondernemers bij banken vaak op obstakels, maar sinds de opkomst van de non-bancaire financiers zijn de mogelijkheden voor het mkb sterk toegenomen.

Credion aanwezig op "Dag van de Kredietunie" - Actueel - 2019 - Credion  realiseert uw bedrijfs- & vastgoedfinanciering

Mkb- ondernemers kunnen al een aantal jaren naast of in plaats van de gebruikelijke traditionele financieringsmogelijkheden, ook gebruik maken van de beleggingsinteresse van andere ondernemers. Dit alternatief is mogelijk gemaakt door de Wet toezicht Kredietunies (WTK). Deze wet maakte het mogelijk om op een innoverende manier vraag en aanbod op de kapitaalmarkt samen te brengen ten behoeve van het financieren van mkb-ers door mkb-ers.

Kredietunies kennen een ondernemersvriendelijk en persoonlijk kredietaanvraagproces. Kredietunies brengen namelijk hun kredietaanvragen landelijk, sectoraal en regionaal overzichtelijk bijeen, waardoor de investerende leden van de kredietunies een ruime keuze hebben uit projecten die voor investeren en coaching open staan. Op deze wijze kunnen mkb-ers, vastgoedondernemers, franchisenemers, binnenvaartschippers, bakkers en vele andere bedrijven hun plannen verwezenlijken met de hulp van de kredietunies. Daarmee spelen kredietunies een belangrijke rol in de groei van het mkb en stelt zij haar investerende leden in staat om op een verantwoorde en sociaal-maatschappelijke wijze aantrekkelijke rendementen te maken.

Nieuws - Kredietunie Haarlemmermeer eo

DE VOORDELEN VAN EEN KREDIETUNIE

Wat maakt een kredietunie nog meer zo aantrekkelijk voor het mkb? Het grootse voordeel van kredietunies is al eerder aangegeven. Het is een flexibele alternatieve financieringsbron die ondernemers in staat stelt hun plannen te verwezenlijken. In veel gevallen is een kredietunie zelfs de enige financieringsmogelijkheid. Banken geven namelijk niet thuis, wanneer een krediet voor hen commercieel niet interessant is (te klein) of door regelgeving te complex.

Waarom kiezen voor kredietunies?

  1. Slagvaardig: een kredietunie is slagvaardig en kan snel uitsluitsel geven over de haalbaarheid van de financieringsaanvraag. Banken daarentegen hebben meer tijd nodig. Bij een kredietunie is de doorlooptijd kort. Sommige kredietunies garanderen zelfs binnen 48 uur een beoordeling. De meesten komen binnen één week met het oordeel. Eenmaal goedgekeurd door de kredietcommissie worden leningen door de kredietgevende leden snel volgeschreven.  
  2. Haalbaarheid: in overleg met de kredietcommissie bespreekt en bepaalt de kredietaanvrager de omvang, rentevoorwaarden en looptijd van het krediet. Het is geen dictaat, maar een voor beide partijen haalbaar voorstel. 
  3. Markt-en sectorkennis: de kredietunie is een ervaren (regionale- en sectorale-) gesprekpartner, die snel kan schakelen en die begrijpt wat er in mkb-land speelt. Het kan dus geen kwaad je ondernemingsplan eens met een kredietunie door te nemen.
  4. Gratis reclame: een aanvraag bij een kredietunie zorgt voor zichtbaarheid bij investerende leden van de lokale kredietunie, maar ook bij de leden van andere kredietunies. Via de V.S.K. website en haar social mediakanalen wordt de financierings-aanvraag van het bedrijf (na toestemming van de klant) onder de aandacht gebracht. 
  5. Feedback van de kredietunieleden: een kredietunie-aanvraag is een zeer goede manier om terugkoppeling van andere ondernemers te krijgen. Hun investeringsbereidheid is een goede indicatie over de slagingskans van een ondernemingsplan. Zien zij het plan zitten dan is de kans zeer groot dat ook klanten positief zullen zijn. 
  6. Leden als ambassadeurs: veel leden raken betrokken bij de onderneming en zullen hun ervaringen graag delen met hun achterban. 
  7. Extra klanten: niet zelden worden de leden ook trouwe klanten en dat draagt uiteraard weer bij aan het succes. 
  8. Combinatiemogelijkheden: kredietunies kunnen soepel worden gecombineerd met andere financieringsvormen. Een kredietunie zorgt voor maatwerk financieringsoplossingen. Zo wordt een kredietunie vaak ook ingezet als een opstap naar een langdurige financiering. Denk bijvoorbeeld aan vastgoed in de (ver)bouwfase: een overbruggingsfinanciering wordt later omgezet in een langjarige hypothecaire lening.

Gezien deze vele voordelen is het geen verrassing dat de markt voor kredietunies enorm snel groeit.

Financieren via een kredietunie is dan ook meer dan alleen maar geld ophalen.

Bent u als ondernemer op zoek naar een zakelijke lening, kijk dan eens op de website van de VSK. Al sinds 2015 is deze belangenorganisatie (online en offline) gespecialiseerd in zakelijke mkb- financieringen.