Ondernemers maken steeds meer gebruik van non-bancaire financiers. In 2021 verdubbelde de omzet en daarmee wordt de trend van de afgelopen tien jaar bevestigd.

Het funden van de aanvragen is vooralsnog geen probleem voor de non-bancaire financiers en dus kunnen ook nieuwe projecten rekenen op meerdere accepterende partijen.

‘De burenleenbank is altijd open’

Bij de verstrekte leningen via non-bancaire financiers gaat het gemiddeld om een bedrag van €260.000, een segment dat bij de banken niet populair is. Uit cijfers blijkt dat banken bijvoorbeeld in 2020 voor €72,6 mrd aan nieuwe kredieten verstrekten en daarvan had slechts €3,3 mrd (4,5%) betrekking op leningen van minder dan €250.000.

Kredietunies verstrekken daarentegen leningen van gemiddeld €98.000 en bedienen hiermee een heel specifieke en zeer belangrijke markt. De banken zitten ook in de huidige crises namelijk nog behoorlijk op slot voor kleine(re) mkb-ers. Ze letten vooral op de risico’s van de mkb-ers, terwijl kredietunies vooral vanuit hun sociaal-maatschappelijke insteek en opzet vooral de potentie van een bedrijf zien. Kredietunies zijn dus voor het mkb altijd “open for business”.

Non-bancaire aanbieders vragen een rente die tussen de 5% en 8% ligt en daarmee zitten ze op hetzelfde nivo als de banken. Kredietunies zitten een fractie lager. Het grote verschil van bijvoorbeeld crowdfunders met kredietunies is dat ze werken met (voor de kredietnemer anonieme…) beleggende particulieren met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar. Instituties zien we nauwelijks via de platforms van crowdfunders opereren en ook de particuliere dertigers zie je niet veel investeren op de crowdfundplatforms. De beleggers via crowdfundingplatforms zijn daarmee te vergelijken met de gemiddelde beleggers die investeren via brokers en beursbeleggingsplatforms.

Community Funding Program Review - City of Wanneroo

Kredietunies werken daarentegen al jaren met ondernemers die investeren in een “collega mkb-er” (communityfunding) om specifiek het mkb te steunen en steunt daarmee de (lokale) economie en de (regionale en sectorale) werkgelegenheid in het algemeen. Bakkers bijvoorbeeld investeren in bakkers via een eigen kredietunie en ook de binnenvaartschippers investeren in binnenvaartschippers via een eigen kredietunie.

De “betrokkenheid” bij het verlenen van het uiteindelijke krediet is daarmee ook vaak veel directer en voelbaarder en biedt veel meer voordelen voor de kredietnemer tijdens het aanvraagproces en de uiteindelijke verstrekking dan je aan de buitenkant zou denken, zoals de betrokken medeleden, de eigen kredietcommissie en de vakkundige coaching vanuit de kredietunie. Allemaal mogelijk gemaakt door vrijwilligers die zich inzetten voor het mkb. Daar zijn we trots op!

Kortom: neem ook eens contact op met een Burenleenbank.