“De door dit kabinet geïntroduceerde TEK Steun (overheidssteun die achteraf wel eens te laat zou kunnen zijn…) aan het mkb dat relatief veel energie gebruikt, is natuurlijk een kleine stap in de goede richting. De Tegemoetkoming zal hopelijk na alle terechte kritiek ook snel aangepast worden aan “de echte werkelijkheid”, die kennelijk wat later doordringt in Den Haag. De V.S.K. wil daarom het mkb praktisch en doelgericht helpen om de problemen op te lossen“.

De winter staat voor de deur. Steeds meer mkb-ers hebben moeite om hun energierekening te betalen en hun productie op peil te houden. De voorgenomen subsidie van de overheid (TEK) zal echter naar verwachting pas in het tweede kwartaal van 2023 met terugwerkende kracht tot 1 november 2022 beschikbaar zijn voor bedrijven. Tot die tijd staan ze letterlijk en figuurlijk in de kou.

Sparen Sie Energie (wenn Sie können)! - Mieten und Wohnen

Een periode die overbrugd moet worden..

De kredietunies staan nu al klaar om hun bestaande en nieuwe leden bij te staan als ze tegen betalingsproblemen oplopen vanwege de hoge energierekening. We zijn in dat geval bereid om te doen wat mogelijk is. Ook langs deze weg willen we aangeven dat wij graag bereid zijn om in de overbruggingsperiode mkb-ers van liquiditeit te voorzien.

Mkb-ers met zicht op subsidie uit de TEK kunnen dus bij de kredietunies terecht voor een voorschot. Deze mkb-ers moeten met hun bedrijf in de kern gezond zijn en de kredietunies zullen daarom ook blijven toetsen op een gezond bedrijf met een gezond toekomstperspectief.

Het bieden van een voorschot kan meteen worden uitgevoerd, terwijl het optuigen van een regeling voor een banklening met een hogere staatsgarantie (zoals ten tijde van corona is gebeurd met de KKC en BMKB-C) de nodige tijd zou vergen en niet voor het eerste kwartaal van volgend jaar beschikbaar zou zijn. Naast de geconstateerde problemen bij de bakkers voorziet men daardoor ook in onze voorheen zo bloeiende sector van de glastuinbouw in de komende winter grote problemen.

De V.S.K. overlegt vanzelfsprekend graag met de overheid in hoeverre een hogere staatsgarantie op leningen van meerwaarde kan zijn in een periode van langdurig hoge energiekosten.

Leden die de problemen al zien aankomen, roepen wij op om zich te melden bij hun kredietunies. We zien op dit moment gelukkig nog geen grote aantallen leden met betalingsproblemen ten aanzien van de kredietunies. Op het moment dat leden in de problemen geraken, kan een kredietunie wellicht op individuele basis een oplossing bieden, onder andere door het verlenen van een voorschot, maar waar nodig bijvoorbeeld ook door het tijdelijk wijzigen van het aflosschema voor een lopende lening of door een extra financiering.

Om leden goed te kunnen helpen, is het van groot belang dat kredietunies inzicht hebben in het bereik en de haalbaarheid van de overheidssteun.

Lees ook hier: de TEK- voorwaarden

De kredietunies: voor al uw tijdelijke TEK-orten!

Informatie, Reviews en Foto's van Tek Power B.V. | Solvari