Als je als ondernemer denkt dat er een Herstelplan klaar ligt en je erachter komt dat hier voorlopig geen sprake van is en de steunmaatregelen (lees: compensatieregelingen) wederom warrig zijn en ook geen zicht bieden op snelle afhandeling, dan daalt je aanvankelijke vertrouwen snel. Het ondernemersvertrouwen ligt nu- begin 2022 – lager, nadat het drie kwartalen op rij was gestegen. U hoeft maar om u heen te kijken en u ziet het bij het mkb: de rek is er uit en de reserves zijn op.

Ondernemersvertrouwen hoger aan begin derde kwartaal

Het ondernemersvertrouwen laat alsinds de coronapandemie grote schommelingen zien. Sterk samenhangend met de geldende coronamaatregelen en de maatregelen in de voorgaande maanden. Dat geldt in het bijzonder voor bedrijfstakken die direct door lockdowns worden geraakt.

Zo sloeg het sentiment in de horeca opnieuw volledig om, en was het ondernemersvertrouwen begin 2022 het laagst van alle bedrijfstakken. Dit melden zowel het CBS als KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld vóór 25 januari, toen de coronamaatregelen werden versoepeld. Het sentiment van ondernemers dat in dit bericht staat omschreven wijkt daardoor mogelijk af van het sentiment op het moment van publicatie.

Ondernemersvertrouwen varieert sinds de coronacrisis

Begin 2022 kwam het ondernemersvertrouwen uit op 6,4. Dit is ongeveer 13 punten lager dan een kwartaal eerder, toen de stemmingsindicator een recordhoogte bereikte. Het ondernemersvertrouwen is opgebouwd uit een verwachtingscomponent en voor het grootste gedeelte realisaties, waarbij ondernemers beoordelen of bepaalde indicatoren verbeterden ten opzichte van een kwartaal eerder.

Ondanks de sterke daling lag het ondernemersvertrouwen begin 2022 wel hoger dan in het eerste kwartaal van 2021, toen veel bedrijven net als begin 2022 te maken hadden met gesloten deuren door een lockdown. Een jaar geleden daalde het ondernemersvertrouwen licht in het eerste kwartaal, en was het sentiment nog overwegend negatief.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/07/ondernemersvertrouwen-lager-begin-2022