De Kredietunie Bakkerij Ondernemers (KBO) heeft in haar laatste bestuursvergadering besloten om haar dienstverlening tijdelijk uit te breiden in verband met de fors gestegen energieprijzen. Ambachtelijke bakkers die in liquiditeitsproblemen dreigen te komen, kunnen aankloppen bij onze Kredietunie om door middel van een lening financiële rust te creëren. Uiteraard wordt aan elke bakkerij ook een coach gekoppeld.

Kredietunie biedt hulp bij energieprijs-explosie

Volgens KBO-voorzitter Robert van de Leur sluit deze regeling goed aan bij de doelstellingen van de Kredietunie. ‘Wij zijn er om ondernemers in de bakkerijbranche te ondersteunen. Enerzijds met kredietverstrekking, anderzijds met persoonlijk advies.’

Volgens de recente publicaties in de pers leidt de energiecrisis tot schrijnende situaties waarbij het voortbestaan van menige onderneming op het spel staat. Van de Leur: ‘Meerdere organisaties in de bakkerijbranche richten zich nu terecht op politiek Den Haag, de KBO kijkt in de tussentijd wat er in individuele gevallen concreet kan worden gedaan om financiële hulp te bieden.’

Contact - Kredietunie Bakkerij Ondernemers

Aangepaste looptijd

De regeling die de KBO thans specifiek voor de actualiteit in het leven heeft geroepen is met name aangepast op de looptijd van de lening. De verwachting is dat de gasprijzen na verloop van tijd weer zullen dalen, waardoor de looptijden naar alle waarschijnlijkheid fors korter kunnen zijn. Normaliter hanteert de KBO looptijden van vijf of zeven jaar.

Risico

Op de vraag of de KBO zich met deze aanpassing niet meer risico op de hals haalt, reageert de voorzitter resoluut. ‘Zeker niet! De standaard intake met de bijbehorende analyses wordt uiteraard gevolgd. Omdat wij kredieten verstrekken met geld van andere bakkers zijn ook de eisen op het gebied van zekerheden en dergelijke gewoon van toepassing. Omdat de energieprijzen bij grote groepen bakkers een aanslag vormen op het beschikbare werkkapitaal kunnen wij in veel gevallen zorgen voor overbrugging.’

De Kredietunie Bakkerij Ondernemers is een coöperatieve vereniging die is aangesloten bij de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies. Het bestuur wordt gevormd door 4 ervaren bakkerijondernemers (te weten Kees Verkerk, Hein Beerse, Johan Weggeman en Robert van de Leur), die hun werkzaamheden voor de KBO onbezoldigd verrichten.

Het bestuur wordt ondersteund door een team van experts op verschillende vakgebieden, waaronder Chiel van Hout, Cris Maliepaard en Paul van Pelt. Elke bakker die gebruik maakt van de diensten van de KBO krijgt een persoonlijke coach toegewezen die in vrijwel elke situatie van grote toegevoegde waarde blijkt te zijn.

Bron: Bakkerswereld