Het ontslagen kabinet wil nu nog geen loonsubsidie verstrekken aan bedrijven in de financiële problemen. Dat is in ieder geval duidelijk in een anderszins besluiteloos overheidsbeleid.

Door de jongste coronamaatregelen is dat, volgens minister Stef Blok van Economische Zaken, wel een optie als die regels langer duren. Nou, aangezien er tijdens de corona geen langdurig houdbare maatregelen werden getroffen zal men in het mkb ook wel niet aan die “eis” kunnen voldoen en dreigt het dus een loze belofte te worden!

En zo praat je jezelf als bijna 300 dagen geleden ontslagen bewindspersoon de crisis uit. De eerder door het afgetreden kabinet aangekondigde steunpakketten ( met vaak mooie afkortingen..) voor getroffen bedrijven, waarbij het vooral leunt op een vastelastenregeling, verdienen dan ook al zeker geen lof vanuit het mkb!

Bedrijven krijgen vanaf 1 oktober geen coronasteun meer

We houden de vinger aan de pols?

“We houden de vinger aan de pols”, aldus Blok. “Mocht het tegenvallen, mocht het toch langer duren dan drie weken, dan hebben we in onze achterzak onze instrumenten, waaronder de NOW.” Deze Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid was een van de belangrijkste regelingen in eerdere steunpakketten van de overheid, waar overigens ook reeds eerder veel gaten in werden geschoten.

Nog een paar nachtjes slapen tot de lieve Sint Blok komt?

De komende weken “zal het kabinet wel al noodzakelijke voorbereidingen treffen” om de NOW eventueel toch weer nieuw leven in te blazen, mocht dat nodig zijn”

Maar voor nu heeft het kabinet “geen plannen om andere instrumenten in te zetten” dan de regelingen die dinsdag werden aangekondigd of al golden. Anders gezegd: “Nu even niet!” of “Vergeet het maar”! Want als je het nu een “milde lockdown” noemt, dan toon je echt dedain voor het mkb. Wat is er mild aan een dreigend faillissement of verlies van je bedrijfsreserves als je wekenlang eerder dicht moet (of niet eens open kan) en daarnaast BOA moet spelen?

Grof en matig of Grofmazig?

De loonsteun maakt nu nog geen deel uit van het pakket, omdat het “een generieke, grofmazige regeling” is. Het kabinet wil voorkomen “dat ook werkgevers steun krijgen die reguliere omzetverliezen hebben die niet te herleiden zijn tot de nieuwe beperkende maatregelen”.

Kortom: het mkb is een notoire steunfraudeur gebleken?

Maar hij geeft aan het slot echt blijk van zijn totale afstand tot het mkb en de problemen die het overheidsbeleid aldaar heeft veroorzaakt.

Read and weep:

“Bovendien kennen we op dit moment juist de situatie dat bedrijven staan te springen om arbeidskrachten en er daarnaast in bepaalde sectoren voor langere tijd of zelfs structureel juist meer of minder werk zal zijn. De NOW voorkomt dat mensen besluiten over te stappen naar sectoren waar juist een groot tekort aan arbeidskrachten is”, zegt deze twee keer ontslagen minister in het ontslagen kabinet. “Hiervoor waarschuwden eerder ook adviseurs van het kabinet als De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau”. Ach, de eerdere ondersteuning had een averechtse werking?

Beste Blok,

Als het personeel overstapt blijft er een ondernemer met een onderneming achter. Dat is niet overstappen, dat is gefaciliteerd en gedwongen vluchten met achterlating van een bedrijf zonder toekomst. Overstappen heeft overigens nog nooit ergens gewerkt, behalve bij ministers en politieke partijen dan, maar dat kost gelukkig alleen maar belastinggeld van hardwerkende ondernemers….. Nee, minister Blok, het werkt zeker niet in het bedrijfsleven!

Een kok wordt buschauffeur? Een serveerster wordt schooljuf? Een sommelier wordt account manager bij Fanta? Een theaterdirecteur wordt treinconducteur?

Met deze minister heb je geen crisis meer nodig en geen vingers aan de pols. Wij stelpen wel de slagaderlijke bloeding met een tourniquet met op het ondernemingsvoorhoofd in bloed geschreven:

“T. 17 november 2021”.

Om daarna met de vinger aan de pols de gestopte hartslag van de onderneming te constateren en af te voeren als de rigor mortis is ingetreden. Scheelt weer CO2 uitstoot.

Zo halen we de klimaatdoelen in ieder geval wel.

Bron: ANP