Dit demissionaire kabinet geeft veel geld uit aan het bestrijden van de crisis en laat een erfenis na voor het volgende kabinet. De komende jaren ligt er een rekening van €62 miljard op tafel die ergens van terugbetaald zal moeten worden. De rekening bestaat uit steunregelingen voor het mkb voor circa €45,9 miljard en de rest bestaat uit de lagere belastinginkomsten, door uitstel van belastingbetaling en andere belastingmaatregelen voor €16.6 miljard. 

Er komt een dag dat er in een begroting rekening moet worden gehouden met maatregelen om deze rekening te laten voldoen. Maatregelen die alleen genomen kunnen worden door in te spelen op het aantrekken van de groei van het mkb en de ontwikkeling van de algehele economie. Zoals iedere mkb-er en elke kredietunie weet zijn daarvoor investeringen nodig die vervolgens weer gefinancierd moeten worden.

De tol van de coronacrisis valt ondernemers rauw op het dak

Nu de samenleving weer wat meer is opengegaan, komt het moment dat alle rekeningen, achterstallige huren en schulden terugbetaald moeten worden angstig dichtbij. Voor ondernemers is het een optelsom van schulden en het dreigt ze boven het hoofd te groeien. Om een voorbeeld te noemen:

Elk van de 2700 modewinkels in Nederland staat gemiddeld alleen al voor €92.000 euro in het krijt bij de Belastingdienst . Gemiddeld.

Uitgaande van de winst die een modewinkel voor de corona maakte, zouden ze jarenlang al hun verdiensten naar de fiscus moeten overmaken om weer uit de schuld te komen. Langer dan de drie jaar die de fiscus daar vanaf 1 oktober voor heeft uitgetrokken! Dat kan gewoon niet. Ze hebben daarnaast niet alleen schulden bij de Belastingdienst, maar ook bij huisbazen en bij leveranciers. Veelal moet ook een beetje NOW (loonsteun) en de TVL (vaste lastencompensatie) terugbetaald worden. Voor veel ondernemers hangt de schaduw van het toeslagschandaal boven de coronasteun.

In drie jaar afbetalen gaat het mkb niet redden.

Dan houden ze als ondernemer niks over en anders zijn ze voor spek en bonen weer aan het werk gegaan. De motivatie om door te zetten, raakt dan op zeker weg. Veel bedrijven zijn nu al technisch failliet. Als nu die belastingschuld wordt geind, zijn deze ondernemers definitief failliet..

Als u daarbij weet dat een derde van het mkb een grote schuld bij de fiscus heeft en de drie jaar terugbetalingstermijn in feite betekent dat het mkb het dubbele van de normale belasting moet betalen, dan weet u ook dat dit het herstel van deze bedrijven ongelooflijk beperkt in de toekomst. Laat staan dat ze als mkb het vermogen hebben om ons allen uit de crisis te investeren.

Zekerheden voor de lange termijn om de kloof te dichten

Laten we beginnen met een overheidsbeleid dat erop gericht is om de coronamaatregelen nu eens niet een paar maanden op te rekken of de ingangsdatum voor terugbetalen drie maanden op te schuiven, maar voor langere tijd. Gewoonweg om meer zekerheid te krijgen voor de mkb-er, want de onzekerheid is enorm. Ook bij ons als Kredietunies in onze rol van co-financier van het mkb hebben we te maken met die onzekerheid. Want wie doet vaak de achtergestelde leningen als de bank niet alleen wil financieren? Precies…

We horen nu al vanuit onze kredietunies dat mkb-ers zich mentaal nog afsluiten voor alles dat met terugbetalen heeft te maken. Ze zijn nu dag en nacht bezig met ondernemen en aan het stutten. Het opbouwen moet nog komen. Dan moet je kunnen rekenen op een langjarige terugbetaalvisie van de overheid en op een bliijvende steun van een sociaal betrokken financier..

We hebben wel het gevoel vanuit de kredietunies dat onze kredietnemende leden zich- met steun van de coaches- er doorheen kunnen trekken. Dan moet het overheidsbeleid de terugbetaaltermijn wel oprekken naar tien jaar en ook gewoon nadenken over kwijtschelden of de schulden overnemen van de financiers.

Er is daarenboven in het mkb sprake van een financieringskloof. Er is een groot verschil tussen de vraag naar krediet en de daadwerkelijke kredietverlening.

De schattingen volgens de SMF hierover lopen uiteen van 8% tot 22% procent van het bbp. Omdat het mkb voor financiering steeds meer aangewezen is op non-bancaire financiers als kredietunies, is het voor onze economie dus van ontzettend groot belang dat de overheid een beleid voert waarbinnen wij als financiers kunnen voldoen aan de vraag. Als kredietunies weten we als geen ander dat financieren alles met vertrouwen te maken heeft. Maar soms nog meer met wetgeving en regulering.

De SMF is een organisatie die de belangen van het mkb vertegenwoordigt en ook zij ontkomen er dus niet aan om in Den Haag het lobby-instrument in te zetten om de maatregelen ook in te bedden in een goed gereguleerd en ingevuld financieringslandschap.

Vrijwel iedere geïnvesteerde euro levert immers economische groei op. Weinig of geen financiering aan het MKB betekent te weinig investeringen met als gevolg een te beperkte economische groei. De bereidwilligheid in Den Haag is er, de fondsen zijn er, maar het echte maatwerk voor non bancaire financiers voor het mkb ontbreekt nog.

Wij steunen de SMF van harte in hu lobby voor de non bancaire markt! 

Wat moet er hoog op onze lobby-agenda staan?

  1. toegang tot overheidsinstrumenten;
  2. toegang tot de diverse registers, ook voor non-bancaire financiers;
  3. het fiscaal stimuleren van investeren door particulieren in het MKB (tante Agaath, WinWin);
  4. versterken van de twee SMF-keurmerken;
  5. doorverwijzen door banken naar non-bancaire financiers bij afwijzing krediet beter controleren en stimuleren;
  6. modernisering zekerhedenrecht (o.a. digitaal aanleveren zekerhedendossier)
  7. Meer Financieringsvouchers per gemeente of provincie
  8. Staatsgaranties oprekken
  9. RVO accreditatie en -werkwijze vergemakkelijken
  10. Subsidie voor het opstarten van nieuwe kredietunies en het (bij-) scholen van bestaande kredietunies

De Lobby van de SMF- met onze ondersteuning- is belangrijk

De lobby van ondermeer de SMF vormt voor ambtenaren en Kamerleden een belangrijke stroom van informatie vanuit diverse belangengroeperingen. Dit komt het democratische proces en juiste besluitvorming alleen maar ten goede.

Daarom steunen we de SMF in hun blijvende inzet en lobby voor de financierbaarheid van het MKB!