Het CBS blijft bezig met het verspreiden van onvolledig nieuws aangaande de situatie van het mkb. Ze stellen dat veel Nederlandse bedrijven in het tweede kwartaal een hogere winst hebben geboekt dan in dezelfde periode de afgelopen jaren. Ze zouden ook meer belasting betalen en meer dividend uitgekeerd hebben.

Cijfers voor iedereen

Ik schreef al eerder over de tunnelvisie van het CBS en de doelredenerende invloed die daarvan uitgaat richting de beleidsmakers en de pers. Dat de brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven in het tweede kwartaal van dit jaar uitkwam op €68,3 miljard en dat dit €12,5 miljard meer dan in het tweede kwartaal van 2020 klopt zeker. Ook dat de winst hoger was dan in het tweede kwartaal van 2019, toen de coronapandemie nog niet was uitgebroken.

Maar ze stoppen daarna met het echt duiden van de cijfers.

Subsidies

Wat hen opvalt zijn de winsten over de periode april-eind juni van dit jaar..

De bedrijven kregen namelijk in het tweede kwartaal van dit jaar veel minder coronagerelateerde subsidies dan in 2020. Toch was de operationele winst hoger volgens het CBS en kennelijk moeten we nu allemaal juichen en denken dat het mkb zonder steun lekker door kan gaan.

Ze gaan verder met het stellen dat de operationele winst in het tweede kwartaal van 2021 uitkwam op €43,8 miljard tegen €38,4 miljard in het tweede kwartaal van vorig jaar en dat dit de grootste toename is sinds begin 1999, met als koploper de groothandel. Hun snelle conclusie is daarna dat de winst na betaling van de belastingen door de bedrijven kunnen worden aangewend voor investeringen en besparingen of voor dividenduitkeringen ( daar hebben we het vermaledijde woord weer) aan aandeelhouders.

Tja, de ellende is dus door het CBS omgekeerd in een ongekende voorspoed voor het mkb? Het lijkt wel of Sinterklaas al in september in de haven is aangekomen en vanaf de Spanje grote geschenkenpakketten kan uitdelen en met dividenden kan strooien voor de ondernemers. Terwijl ze geen pepernoot verdienen?

Hoe zit het dan?

Allereerst: de CBS cijfers gaan over mkb bedrijven met 5 en meer medewerkers en niet over de bedrijven die u in uw straatbeeld aantreft. Daar is de situatie echt anders. Het mkb bestaat namelijk voor 95% uit bedrijven met minder dan 5 medewerkers en daar geeft het CBS geen uitsluitsel over.

Dat krijgen we wel als we kijken naar de Kleinbedrijfindex, een initiatief van de Hogeschool Utrecht (Lex van Teeffelen). Helaas pikken de media alleen de eenzijdige CBS berichten op en gooien dit zonder toelichting de ether in en vergeten ook de cijfers van het echte mkb mee te nemen.

Maar liefst 62% van de kleinbedrijf-ondernemers zit onder het wettelijk minimumloon. Bijna de helft van hen, namelijk 46%, zit zelfs onder bijstandsniveau

Met als gevolg dat Miljoenennota’s en bespiegelingen de stille armoede in de k van mkb niet zien.

Ten tweede: juist in de k van het mkb blijven de nettomarges gelijk en blijven de nettomarges hangen op een veel te laag nivo. Het ondernemersloon is ook nog eens echt veel te laag en zelfs nog lager dan in 2019 het geval was.

Ten derde: ook de investeringen nemen af. Zo op het oog krijg je dan voor de tussentijdse kwartaalcijfers ( en de bank….) optisch een toenemende winst. Maar het concurrentievermogen en overlevingsvermogen is juist aangetast!

Onze Kredietunie-Conclusie:

Snel handelen is noodzakelijk. Dit wordt tegengehouden door de al te optimistische weergave van het CBS. De focus moet nu echt komen te liggen op inkomenssteun, het verstrekken van risicodragend vermogen en het aanbieden van coaching en training. De Kredietunies staan klaar.

Als onderzoek daarnaast aangeeft dat 54% van de k van mkb over onvoldoende financiële middelen beschikt om de bedrijfsvoering te continueren dan zijn cijfers van het CBS nu even overbodig . We zien het ook in onze praktijk: de betalingsproblemen nemen toe. en meer dan de helft van het mkb kan zijn rekeningen regelmatig niet meer op tijd voldoen. Startende ondernemers en zzp’ers zijn echt veel harder geraakt door de coronacrisis dan ondernemers die al jaren een bedrijf met personeel hebben. 

En dat vergeten ze...