Goede berichten voor de kredietunies in Drenthe.

Geeft de bank niet thuis? Dan is er voor ondernemers nog het MKB-Fonds van de provincie Drenthe waar kredietunies ook kunnen aankloppen om cofinancieringen te doen. Het Drents Parlement heeft geen bezwaar tegen een extra injectie van 10 miljoen euro in dit fonds.

Nu de steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid afgebouwd worden, merkt men juist in Drenthe een toenemende behoefte. HULDE! Uit de evaluatie van 2020 is namelijk overduidelijk gebleken dat het mkb-fonds goed aansluit bij de wensen van de Drentse ondernemers..

Het Midden- en Kleinbedrijf is de motor van de Drentse economie en meer dan 95% van het Drentse bedrijfsleven is mkb. De provincie zet zich in voor het versterken van de concurrentie- en innovatiekracht van het (startende) Drentse bedrijfsleven en ook werkt de provincie aan een zo optimaal mogelijk vestigingsklimaat om bedrijven te behouden c.q. aan te trekken. De provincie wil Drentse ondernemers nu nog eens een extra steuntje in de rug bieden. Er komt €10 miljoen extra beschikbaar om in het Drentse mkb te investeren. Dat bedrag willen Gedeputeerde Staten lenen aan het bestaande mkb-fonds. Om het risico van die lening af te dekken moet een miljoen extra gestort worden in een reservefonds, voor het geval een deel van het uitgeleende mkb-geld niet terug komt.

Investerings en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland - Fundwijzer

Uit de extra € 10 miljoen kunnen kleine Drentse mkb-ondernemers financieringen krijgen om hun bedrijven te laten groeien. In 2014 werd dit fonds in het leven geroepen omdat banken na de kredietcrisis minder makkelijk geld uitleenden. Hiermee vulden ze reeds toen een gat in de financieringsmarkt op. Het is goed om te zien hoe ze in Drenthe er de afgelopen jaren met het fonds in zijn geslaagd om het Drentse mkb te ondersteunen naar een toekomstbestendige economie. Een prachtig resultaat voor Drenthe waar ze trots op mogen zijn en een goede reden om opnieuw geld beschikbaar te stellen.

De Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) is beheerder van het fonds. Om verwarring te voorkomen: de NOM zelf investeert in de wat grotere bedrijven en start-up’s, het Drentse mkb-fonds is voor de wat kleinere bedrijven en is van de provincie, de NOM doet alleen de uitvoering.

Fonds bijna leeg

De bodem van het mkb-fonds is in zicht. Omdat het lang duurt voordat er geld terugkomt uit de huidige investeringsleningen heeft het mkb-fonds volgens economisch gedeputeerde Henk Brink €10 miljoen extra nodig. Ook omdat investeringen die bedrijven wilden doen door de coronacrisis werden uitgesteld, maar nu weer op gang komen. Een initiatief waard om op te volgen in de andere Provincies!

Uit evaluaties blijkt namelijk dat sinds de start van het mkb-fonds in 2014 er 45 bedrijven aan een financiering zijn geholpen. Daar kan het landelijk werkende en zwaar opgetuigde Invest-NL nog wat van leren…

Dit Drentse initiatief heeft niet alleen 100 arbeidsplaatsen opgeleverd, maar er ook 400 behouden. Doordat het fonds €11,4 miljoen heeft uitgeleend waren andere financiers bereid om op hun beurt ook €35 miljoen in diverse ondernemingen in het mkb te investeren. Het Drentse mkb-fonds brengt vaak verschillende financiers samen zodat gezamenlijk startende bedrijven of bedrijven met een hoog risicoprofiel beter aan geld geholpen kunnen worden. Of zoals gedeputeerde Henk Brink het uitdrukt: “Met dat geld doen wij dingen in het bedrijfsleven die anderen niet doen of niet durven.” Van deze uitlatingen houden we bij Kredietunies!

Revolverend?

En daarmee kom je op de ‘revolverendheid’ van het mkb-fonds. Daar waren nog wel wat vragen over in de Provinciale Staten. Het mkb-fonds moet op termijn op z’n eigen benen staan. Dat heet een revolverend fonds. In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Dit is een beproefde manier van duurzaam financieren. Een revolverend fonds is een goed alternatief voor het traditionele subsidiëren en wordt gelukkkig steeds vaker door provincies toegepast. Het kan dus wel vijf tot acht jaar duren voordat de investeringen terug komen.

Om het risico van de extra lening van €10 miljoen af te dekken moet een miljoen extra gestort worden in een provinciaal reservefonds voor revolveren voor het geval (een deel van) het uitgeleende mkb-geld niet of niet op tijd terug komt. De lening van de €10 miljoen zelf moet 15 jaar gaan lopen.

Meebeslissen

Bij voldoende vertrouwen in de plannen en de ondernemer, wordt er met hulp van het fonds een financiering verstrekt in de vorm van een lening of aandelenparticipatie. Drentse ondernemers kunnen bedragen van € 10.000,– tot maximaal € 2,5 miljoen lenen. Cofinanciering van een andere partij is een vereiste en ook daarin kan en wil een kredietunie een actieve rol spelen ( coaching en stapelfinanciering..)j.

Zodra het bedrijf op eigen benen kan staan, wordt de lening afgelost en/of worden de aandelen verkocht. Ook impact- ondernemers kunnen gebruik maken van het MKB Fonds. Dit is een groeiende groep ondernemers met een sterke drijfveer om met hun bedrijf doelbewust een maatschappelijk probleem te helpen oplossen.

Ook wilde Provincie een vinger in de pap als het gaat om welke bedrijven financiering krijgen uit het mkb-fonds. En of er genoeg investeringen met ‘impact’ in zitten en of ze wel ‘groen’ genoeg zijn. De Provincie en de fondsmanagers van de NOM die voor de provincie het fonds beheren en het geld uitlenen zullen hierover in overleg treden.

Op 29 september neemt men over de €10 miljoen een definitief besluit voor het mkb-fonds.

Midden- en Kleinbedrijf (MKB) - Provincie Drenthe

Zie ook: www.ikbendrentsondernemer.nl

Bron: RTVDrenthe/Meppel Nieuws