Al eerder schreef ik over het initiatief van een Herstelfonds voor het mkb door de drie grootbanken en het ABP.
U weet wat ik daarvan vond: Leuk voor de publiciteit van de grootbanken, maar om een paar grootbedrijven te helpen met overheidssteun? Daar hebben we geen initiatieven extra nodig. Die zijn er al voldoende.

Een veel grotere urgentie ligt bij het brede mkb om de solvabiliteit te versterken. Het zou dan ook goed zijn wanneer financiers die zich op deze markt richten (achtergestelde leningen of eigen vermogen voor kleinbedrijf en het brede mkb) ook gebruik kunnen maken van garantieregelingen.

Nederlands Comité voor Ondernemerschap | LinkedIn

Oproep Comité voor Ondernemerschap voor versterking eigen vermogen MKB

Het is ook goed om te zien dat het Comité voor Ondernemerschap zich hier ook sterk voor maakt in haar laatste oproep aan het kabinet voor de oprichting van een Q4C investeringsfonds voor het mkb.In samenwerking met vertegenwoordigers van bedrijven, financiers en overheid zal dit verder uitgewerkt gaan worden in de komende maanden.
De werktitel is Q4C (Qapital for Companies).

Daarbij komen onder meer de volgende vragen aan de orde:

Hoe kan het best aan de behoefte van het mkb tot versterking van het eigen vermogen worden tegemoetgekomen?
Hoe kan Q4C interessant zijn voor private investeerders?
Hoe kan Q4C interessant zijn voor ondernemingen?
Hoe kan de distributie worden georganiseerd?

Adviesrapport Comité voor Ondernemerschap: “Q4C –Kapitaal voor bedrijven Advies versterking eigen vermogen MKB

Antwoorden waar we vanuit de Kredietunies graag aan mee willen werken.
Maar dan moeten ze ons wel in de arm nemen..