Het mkb heeft het de achterliggende jaren moeilijk gehad. De kredietcrisis liet haar sporen na en de daaropvolgende coronacrisis deed daar nog een schepje bovenop. Onderzoek laat zien dat failliete ondernemers de samenleving elk jaar zo’n € 4,5 miljard kosten.

Alleen al aan uitkeringen als direct gevolg van gestopte ondernemers is de overheid jaarlijks € 1,5 miljard kwijt. Uit deze cijfers blijkt dus ook dat op dit vlak enorm veel winst te behalen valt.

Veel van die gevallen zijn gemakkelijk te voorkomen. Door een betere voorbereiding en ondersteuning op maat. Want kredietunies bieden uitkeringsgerechtigden met de ambitie en ondernemerseigenschappen een kans om uit de bijstand te komen door kredietverlening en ze te begeleiden naar ondernemerschap.

Doorondernemen?

Jaarlijks stoppen ruim 60.000 ondernemers om uiteenlopende redenen met hun bedrijf. Voor veel van deze gestopte ondernemers blijkt de stap vanuit de bijstand direct naar een fulltime baan te groot. Zo’n 18% krijgt zelfs een jaar na beëindiging van de onderneming nog steeds een uitkering. Gemeenten en UWV zijn altijd op zoek naar manieren om uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen, maar kijken nog niet creatief genoeg naar het ondernemerschap als veelbelovend re-integratie-instrument. Terwijl het gaat om uitkeringsgerechtigden die mogelijkheden zoeken om op eigen kracht in een inkomen te voorzien.

Kredietunies bieden hulp

Voor startende ondernemers is het vaak een enorm probleem om de financiering rond te krijgen. Gemeenten moeten ook op zoek naar alternatieve regelingen om hen van een startkapitaal te voorzien. Veel pogingen stranden daarom al in de eerste fase. Kredietunies kunnen een belangrijke rol spelen in dit hiaat, door solidariteit te bieden tussen geldgevers en kredietnemers, maar ook voor goede afspraken met de gemeente (BBZ regelingen aanspreken bijvoorbeeld).

Veel kredietunies hebben al afspraken met de gemeenten, maar er kan nog meer geregeld worden.

Kredietunies zorgen, naast het leveren van een individuele coach vanuit de kredietunie zelf, ook voor de financiering van werkkapitaal en voor investeringen in productiemiddelen. Uiteindelijk ontstaat er een win-win-win situatie voor gemeenten, re-integratiebureaus en kwetsbare ondernemers. Maar dan moeten we wel weten wat we aan elkaar hebben.

Wat zijn kredietunies?

Kredietunies zijn coöperatieve verenigingen zonder winstoogmerk. Van, voor en door de leden. Die leden zijn ondernemers, geldgevers en (ooit waren ze dat ook..) kredietnemers. Ze blijven met z’n allen eigenaar van de gemeenschappelijke kredietuniekas, sectoraal of regionaal. De leden kiezen bestuur en kredietcommissie en bepalen ook de hoogte van rente en afsluitprovisies, alsmede de verdeling van een batig saldo (dividend).

Geldgevende leden bepalen wie er leningen krijgen en voegen vakinhoudelijke (branche en regio-) kennis toe. Zij beoordelen het ( nieuwe) ondernemerschap van de kredietnemer en vervolgens de te stellen zekerheden. Ze hebben tevens belang bij betaling van rente en aflossing en coachen kredietnemers bij hun bedrijfsvoering. Dat alles gebeurt op basis van vrijwilligheid en in het gemeenschappelijk belang van de kredietunie.

Met als mooi eindresultaat dat de geboden ondersteuning leidt tot een hoger rendement op het spaargeld van de investerende leden.