Kredietverenigingen in Oekraïne ontvangen een tweede tranche van $ 1 miljoen om landbouwleningen in oorlogstijd te hervatten. Dit gebeurt middels een gezamenlijk USAID/Worldwide Foundation for Credit Unions-initiatief om partnerkredietverenigingen te helpen om te voldoen aan de financieringsbehoeften van landbouwproducenten.

USAID en Worldwide Foundation for Credit Unions hebben deze tweede uitbetaling van een liquiditeitsfonds van $ 1 miljoen vrijgegeven om partnerkredietverenigingen die zijn aangesloten bij het Credit for Agriculture Producers (CAP)-project van de World Council of Credit Unions (WOCCU) te helpen landbouwleningen te verstrekken en de voedselvoorziening te ondersteunen in oorlogstijd.
Deze tweede tranche werd uitbetaald aan de Oekraïense United Credit Union (UUCU) en United Credit Union van UNASCU (de centrale financieringsfaciliteiten voor Oekraïense kredietverenigingen) en de Worldwide Foundation, de liefdadigheids- en engagementtak van WOCCU. 

Aan het begin van de oorlog met Rusland hebben veel kredietverenigingen die samenwerkten met micro-, kleine en middelgrote landbouw- en plattelandsondernemingen hun kredietverlening tijdelijk stopgezet vanwege de onzekerheid en het hoge risico voor zowel de instellingen als hun kredietnemers. Maar om de voedselvoorziening te waarborgen, begonnen landbouwproducenten in de gebieden in West-Oekraïne die minder door de oorlog waren getroffen, om nieuwe leningen te vragen.


54,766 Landbouwindustrie Foto's - gratis en royaltyvrije stockfoto's uit  Dreamstime
De vraag naar leningen voor de landbouwsector is groter dan het aanbod. Een trend die naar verwachting zal aanhouden vanwege de economische gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne. Deze tweede tranche van financiering zal die kloof helpen dichten en bijdragen aan de voedselvoorziening van Oekraïne en de wereld, gezien de sleutelrol van Oekraïne in de wereldwijde landbouwproductie.
De Worldwide Foundation is de fondsenwervings- en betrokkenheidstak van de World Council, die wereldwijd  een ​​miljard levens transformeert met behulp van kredietverenigingen. 
Kijk ook eens op www.doglobalgood.org.

De World Council of Credit Unions is het wereldwijde handelsassociatie- en ontwikkelingsplatform voor kredietverenigingen en promoot de duurzame ontwikkeling van kredietverenigingen en andere financiële coöperaties over de hele wereld om mensen mondiger te maken door toegang tot hoogwaardige en betaalbare financiële diensten. De World Council pleit namens het wereldwijde credit union-systeem voor internationale organisaties en werkt samen met nationale regeringen om wet- en regelgeving te verbeteren. De programma's voor technische bijstand introduceren nieuwe instrumenten en technologieën om de financiële prestaties van kredietverenigingen te versterken en hun bereik te vergroten.

World Council heeft meer dan 300 programma's voor technische bijstand geïmplementeerd in 90 landen. Wereldwijd bedienen 86.451 kredietverenigingen in 118 landen 375 miljoen mensen. 

Lees meer over de impact van de World Council over de hele wereld op www.woccu.org.