De overheid blijft me verbazen. Eerst voortvarend de steunmaatregelen introduceren en dan – nu er eindelijk weer een perspectief is – de regelingen stoppen en afbouwen. Hoe kan je als ondernemer toekomstplannen maken als de overheid steeds regelingen eenzijdig en plotseling aanpast? Hoe kan je als Kredietunie weer om de tafel zitten (na een coulanceperiode..) met een leningnemer om weer een “normaal” aflossingsschema op te stellen als je niet weet hoe lang de ondersteuning in de lucht blijft? Als we vooruit willen kijken met de kredietnemer en samen in kaart willen brengen hoe de liquiditeit en solvabiliteit er nu voor staat en hoe dat verder te verbeteren, dan is dit wil een plotselinge Steunlockdown.

We zien de laatste tijd een sterk aantrekkende markt van financieringsaanvragen binnen onze kredietunies en andere non-bancaire financiers. Hoe gaan we dan straks het eigen vermogen en solvabiliteit bij ondernemingen tot 5 werknemers versterken? Zijn hiervoor wel voldoende financieringsproducten en aanbieders in de markt beschikbaar?

Het kabinet past het coronasteunpakket voor bedrijven dus opeens iets aan. Ze is op dit moment niet van plan het na september nog eens te verlengen. Dat heeft volgens hen te maken met de sterk verbeterde economische vooruitzichten. Werkgevers en vakbonden vinden dat te vroeg. Ik ook.

Overzicht verlenging en wijzigingen steunmaatregelen - Transport en  Logistiek Nederland

Nu de meeste coronabeperkingen zijn opgeheven, gaat het volgens het kabinet “wezenlijk beter” dan toen het nieuwe steunpakket vier weken geleden werd aangekondigd. Dat melden de ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Stef Blok (Economische Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer. Dat ze dat doen op foute CBS- aannames voor de bedrijven vanaf de 5 werknemers is kennelijk irrelevant?

Zie hier:https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/81588NED?q=werkzame%20beroepsbevolking

Daarom wordt de loonkostensubsidie NOW iets versoberd. De uitgaven aan deze regeling vallen daardoor naar schatting € 35 miljoen lager uit. De totale kosten van het pakket zouden in het derde kwartaal €6 miljard bedragen.

Koolmees merkt op dat er vanaf augustus “eigenlijk geen beperkingen meer zijn voor de economie”. Het is dan ook “niet logisch” om te denken dat er dan nog bedrijven zijn die meer dan 80 procent van hun omzet mislopen. Hij stelt ook vast dat het aantal aanvragen voor de NOW terugloopt. Dat was ook in het tweede kwartaal al het geval. Niks aan de hand?

Eigen kracht

Het bedrijfsleven moet het in principe vanaf oktober weer op eigen kracht redden. Alleen als het coronavirus oplaait waardoor opnieuw in het hele land op grote schaal bedrijven de deuren moeten sluiten, komen mogelijk nieuwe steunmaatregelen in beeld. Ondernemers worden ook geacht vanaf oktober weer belasting te gaan betalen. Bedrijven die belastinguitstel hebben gekregen hoeven pas in oktober volgend jaar te beginnen met het aflossen van die schuld. Zij krijgen daar vijf jaar de tijd voor. Leg dat eens voor aan een particulier: in 5 jaar een hele hypotheek aflossen…

Te vroeg!

Ik zou als getroffen ondernemer ook schrikken van deze verkeerde voortvarendheid. Kan de regering over de lockdown heen regeren en andere lockdowns uitsluiten? Nee, natuurlijk niet. Maar het beleid gaat hier kennelijk van uit en doet alsof e.e.a. aanpassen een kwestie van op een knop drukken is.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland stellen in een eerste reactie ook met mij dat het nog te vroeg is om nu al te zeggen dat coronasteun voor bedrijven in het vierde kwartaal niet meer nodig is. Nu de situatie richting het najaar onzeker is, door nieuwe varianten van het coronavirus, blijft het volgens de organisaties belangrijk dat “we voor het vierde kwartaal goed de vinger aan de pols houden en snel acteren als de situatie daarom vraagt”.

VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken dat de steun van de overheid tot nu toe goed heeft gewerkt voor het behoud van banen en om de economie weer snel uit de startblokken te krijgen. “Het pakket doet wat het moest doen en daar zijn we het kabinet erkentelijk voor”, zeggen ze. “Niettemin zijn er nog steeds ondernemers die ook verplicht hun deuren moesten sluiten, maar buiten de boot van de steunmaatregelen zijn gevallen. Daar is nog steeds geen oplossing of maatwerk voor.”

Ook de vakbonden vinden dat stoppen met de coronasteun per eind september te vroeg is. “In zeker niet alle sectoren gaat het nog rooskleurig. Kijk naar de culturele sector, reisorganisaties en de evenementenbranche”, zegt voorzitter Tuur Elzinga van FNV. Ook Piet Fortuin van CNV benadrukt dat veel bedrijven nog niet zijn hersteld van de coronacrisis. “Deze abrupte afbouw brengt veel ondernemers onnodig in de problemen. En daarmee werkenden in veel sectoren die onder druk staan.”

Bron: ANP/Rijksoverheid