AYMZ is de naam van een nieuw leenplatform dat institutioneel geld aan middelgrote bedrijven koppelt.
Zeg maar: een fonds dat door standaardisatie van aanvragen en beoordeling ervan deze bedrijven aantrekkelijk maakt voor grote beleggers.
Niets mis mee, goed opgezet en tegelijkertijd niet echt nieuw. Want wie wil nou niet een platform (fonds) bouwen dat het mkb toegang geeft tot het geld van institutionele beleggers?

Jammer alleen dat AYMZ in eerste instantie bedoeld is voor de verhuurders van commercieel vastgoed. Dat ze daar later andere sectoren aan toevoegen wordt ook vermeld, maar dat ze spreken over bedrijven die een bedrag tussen de €5 mln en €30 mln willen ophalen. Dat geeft daarmee aan dat ze zich op de M van het mkb richten. Al met al een ‘goed plan’, dat nog beter kan…

Nader bekeken

Het platform is een initiatief van ABN Amro en Bishopsfield Capital Partners, een Britse adviseur van institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. We spreken uit ervaring: dergelijke partijen zijn nauwelijks geïnteresseerd in de leningen van middelgrote bedrijven, omdat de rente-opbrengsten in verhouding tot de aquisitie, handling, acceptatie en kredietverstrekking teveel inspanning,specifieke kennis en kosten vergt. Dat je dat probleem kunt ondervangen door de leningen te standaardiseren en te digitaliseren is uiteraard al voorzien door Erik Achterkamp ( ABN Amro Commercial Banking en verantwoordelijk voor het platform). Het platform geeft de institutionele beleggers altijd en overal de mogelijkheid in één oogopslag de leningen vergelijken en de gezondheid van de bedrijven beoordelen. Dat is wat institutionals willen, maar om de leegstand in de winkelstraten op te lossen hebben ze ook meer specifieke en lokale kennis en ingangen nodig en dat valt niet altijd te vatten in logaritmes. Kredietunies to the rescue?

Overeenkomsten met kredietunies?

De AYMZ procedure is relatief simpel en vertoont sterke overeenkomsten met de werkwijze van een individuele kredietunie. Een bedrijf voert zijn profiel en kredietbehoefte in, het platform structureert de informatie en de beleggers kunnen dit voorstel beoordelen en aangeven tegen welke rente en voorwaarden zij willen instappen. ABN Amro neemt in de eerste fase altijd een kwart van de lening voor eigen rekening, een procedure die voor extra zekerheid moet zorgen. Ze hebben mijn aandacht…

Voor kredietunies is de opzet namelijk niet nieuw. Ook wij structureren een kredietaanvraag, laten de ondernemer pitchen, de kredietcommmissie met haar ondernemersleden beoordeelt de aanvraag en geeft aan tegen welke rente en voorwaarden de kredietunieleden ( als mini-institutionals…) kunnen instappen met een ledenobligatie. Ze geven daarbij ook de zekerheden aan en de eventuele partij waarmee men pro rate parte en pari passu de lening uiteindelijk verstrekt. Standaard…

Samen eens voorzichtig proberen?

Goed om te zien dat ABN Amro een belang van 51% in Aymz houdt en Bishopfield 49%. Dat geeft vertrouwen. Steve Curry, partner bij Bishopsfield, wil AYMZ en haar werkwijze dan ook als alternatief voorleggen aan 10 procent van haar klanten en als het aantal leningen uitbreidt willen ze meer partijen betrekken. De ambitie is er! Nu nog een partner die ze ook echt een relatiebank maakt?

Pioneering Spirit' reaches Norway. Set to remove Yme platform - Offshore  Energy
Samenwerken tussen platformen?

Aymz wil voorzichtig van start gaan. Verstandig. Ze verwachten in totaal een bedrag tussen €50 mln en €80 mln weg te zetten. Als je mij vraagt kunnen kredietunies hierin een actieve rol spelen en zelfs de intake en de “vooracceptatie” tot en met de verstrekking en inning verzorgen voor AYMZ. Dat het platform zich in eerste instantie concentreert op uitsluitend de vastgoedsector is een bijkomend voordeel, want in die branche- en dus ook bij de kredietunies- is al veel gestandaardiseerd. Dat maakt vastgoed geschikt voor het digitale AYMZ platform, maar ook voor het samenwerken met Kredietunies. Beginnen?

Daarna andere sectoren?

Het is goed om ook te lezen dat ze in tweede instantie zich ook willlen richten op andere sectoren zoals de gezondheidszorg, het transport en het agrarisch bedrijf. Want dat is nu typisch ook al jaren een groot gedeelte van het werk- en aandachtsgebied van kredietunies!

Het is dus op zich een heel goed initiatief dat op termijn zal moeten beslissen breder te gaan en zich meer en meer moet richten op kleinere leningen voor de k van met mkb. Laat Aymz dan ook samen met kredietunies een oplossing bieden voor banken die beneden de €1 miljoen niet meer aan willen bieden en voor bedrijven die een financiering met betrokken funding en coaching zoeken. Ze kunnnen bellen!

De beste oplossing

Vooral bij de financiering van vastgoed merken we dat door de Basel regels banken zich moeilijker kunnnen bewegen in dit segment. Ze mogen slechts een deel van de waarde van het onderpand opvoeren als dekking (LTV) en houden noodgedwongen hoge eigen reserves aan. Als ze de leningen spreiden ( dus ook de kleine leningen voor de k van het mkb…) dan lossen ze dat probleem direct op.

Kredietunies zouden baat kunnen hebben bij een goede samenwerking met een extra “financieringsloket”, zoals AYMZ dat is. Dagelijks ervaren we dat bij juist de grote kredieten de leden van de individuele kredietunies niet altijd volledig kunnnen funden en moeten cofinancieren. Een samenwerking zou dat dan ook kunnen vergemakkelijken.

Gelukkig ziet ook Ronald Kleverlaan van de Stichting MKB Financiering de mogelijkheden en spreekt van een ‘goed initiatief’. Hij merkt echter wel op dat hij het jammer vindt dat het platform zich alleen richt op middelgrote bedrijven. En dat ben ik volledig met hem eens. Want zoals hij ook stelt “zit de echte pijn bij het kleinbedrijf”.

En daar ligt tegelijkertijd dan ook de grote kans. Voor AYMZ, maar zeker ook voor de Kredietunies