Met stijgende verbazing las ik het plan Tegemoetkoming Energiekosten van dit kabinet en hoorde onze minister van EZK aan op radio en t.v. De timing van het kabinetsplan Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor het mkb is van een zeldzaam knullig gehalte. Het halve noodplan moet kennelijk uiteindelijk pas per 1 april 2023 ingaan!?

U weet wel: in het voorjaar als de zon weer begint te schijnen. Maar goed. Die is gratis.

We laten het mkb letterlijk en figuurlijk nog 6 maanden in de kou staan “omdat het allemaal zo veel tijd kost om de cijfers op tafel te krijgen met alle privacy-regels”. Als kredietunies zullen we onze leden wellicht ook tegemoet moeten komen als deze regering niet tot inkeer komt. Hoe moet een bakker, slager, tuinder of retailer dan deze barre tijd overbruggen? Waar is het perspectief als het kabinet met oogkleppen oploopt? Wat doet een getroffen mkb-er met de deurwaarder van de energiemaatschappij? Zeggen ” wacht nog maar tot volgend jaar april dan komt het allemaal wel goed voor de helft?”.

Of luisteren we naar het advies van onze minister van EZK voor de getroffen bakkers: “Pas jullie productiepakket aan (hoe financieren we dat? Van het gas af en wachten wat de elektriciteit gaat kosten na een verbouwing van een ton? ) en maak andere afspraken met jullie toeleveranciers en afnemers (motto: jongens het moet gewoon goedkoper?).

Moeten we als kredietunies opeens (zoals voorgesteld) leningen verstrekken met gedeeltelijke staatsgarantie om op die wijze de regering in haar zwalkende en anti-mkb beleid te steunen?? Daarmee een stuk van het wel degelijk aanwezige defaultrisico op ons nemen?? Leningen gefund met het geld van andere getroffen ondernemers voor een beleid zonder perspectief?? Een regeling ondersteunen die maar uitkomt op de maximale vergoeding van de helft van de meerkosten? Om van een Kreunpakket een Steunpakket te maken?

Als de energierekening nu 6 keer hoger is dan normaal en uiteindelijk dus voor 3 keer meer moet worden “meegefinancierd?” Moeten we bakkers en slagers dan ook uitsluiten omdat ze niet beantwoorden aan “de 12,5% energienorm?”. Het plafond van de 1 is dus niet eens een stevige bodem voor de ander? In een Nederland dat voor (consumenten-) energie nu een van de duurste landen ter wereld is en waar alleen maar de 21% BTW is verlaagd tot 9% (tijdelijk tot en met december van dit jaar…) en niet juist de enorme druk van de 45% energiebelasting op stroom en gas?? Als de energiebelasting voor gas sowieso weer per 1 januari 2023 met € 0,02 per m3 gaat stijgen?? Als we pas onlangs zijn gekomen met de aan de Haagse tekentafel bedachte “opslag duurzame energie- en klimaattransitie” (ODE) en met deze ODE de uitgaven ter stimulatie van duurzame energie gedekt worden? Want gesubsidieerde windmolens horen naast de gefailleerde bakker om de hoek?

Waarbij de TEK overigens maximaal de helft van de meerkosten betaalt, terwijl de meeropbrengst voor de regering via de meegestegen energiebelasting in alle berekeningen al meer is dan deze hele halve “compensatiebijdrage?” De overheid maakt dus aantoonbaar extra ingecalculeerde belastingwinst op de energiecrisis??

Waar de TEK gewoon in de uitwerking een TOK (Tegemoetkoming Overheids Kosten) is ?? TIK TOK?

Deze TEK is voor het mkb verworden tot een forse TIK ( Tegemoetkoming Insolventie Kosten?), een zoethoudende TUK (Tegemoetkoming Uitgestelde Energiekosten?) of een dorre TAK ( Tegemoetkoming Achterhaalde Kosten). Als deze regeling namelijk in het voorjaar van 2023 ingaat hebben vrijwel alle bedrijven die deze steun nodig hebben, opgehouden te bestaan.

Dat scheelt weer CO2. Toch?

Circulaire Tegemoetkoming kosten beeldschermbril Rijk beschikbaar |  Nieuwsbericht | P-Direkt

Het WNT (Woordenboek Nederlandse Taal) heeft hiervoor een spreekwoord. “Als het kalf verdronken is, dempt men de put”. Maar goed: binnenkort hebben we ook geen kalveren meer …..

Waarom kiest dit kabinet niet hetzelfde tijdpad als voor particulieren? Het is mij een raadsel. Omdat het maar over een klein aantal van circa 1.200.000 ondernemers en bijna 1.600.000 arbeidsplaatsen gaat? U weet wel: de motor van onze economie?

Volgens dit kabinet kan het mkb dus zonder brandstof die banenmotor op gang houden?

De totale incompetentie, gebrek aan kennis van de financieel-economische wereld en de ongebreidelde “Prinzipienreiterei” van de huidige ministers in de sociaal-economische driehoek wreekt zich hier wederom. Maar wellicht kan minister Kaag het wel diplomatiek in het buitenland verkopen? Of zingt minister Adriaansens met haar Hermes Houseband wel de hit “I will survive” als toegift? Geremastered, dat dan weer wel.

We kunnen nu al gaan rekenen op demonstraties, onrust, bakkers die brodeloos zijn, slagers die kreunend en bloedend “mag het ietsje minder zijn?” gaan roepen, retailers die de eigen broekriem niet verder kunnen aanhalen en sterk oplopende werkloosheidcijfers in het mkb vanaf Q1 2023. Toch nog ergens groei.

Zolang een minister van EZK op NPO1 stelt dat het gevaar op de loer ligt “dat ondernemers aan tegemoetkomingen gaan wennen”, dan voorspel ik u dat in 2023 de regeling weer wordt ingetrokken. En dat het weer een hete zomer zal worden.

Begin maart 2023 is een meetmoment, dan moeten de bedrijven hun energierekening op tafel leggen. Hoe dit wordt verwerkt, wie er uitkeert en wanneer, is nog onduidelijk

Met mij is ook hoogleraar Cor Molenaar is ook verbaasd over de timing van deze tegemoetkomingscrisis-in-wording. “Waarom weer wachten en waarom weer de helft? Moet eerst de helft omvallen? Belasting en energietoeslag, 35 procent, kan morgen afgeschaft worden voor deze groep. Gewoon via de factuur”

Als dit kabinet – maar dan geholpen door een wonder- nog het tweede kwartaal van 2023 haalt, dan heb ik ook voor hen een leuke verwijzing naar het Duitse spreekwoord ‘Wenn’s Kalb gestohlen ist, bessert der Bauer den Stall’ (= als het kalf gestolen is, maakt de boer de stal beter/steviger)

of:

‘Wenn’s Kalb ersoffen ist, deckt der Bauer den Brunnen zu’ (= als het kalf verzopen is, dekt de boer de put af).

Maar misschien hebben we dan in 2023 geen stallen en bronnen meer en kennen we alleen maar kaalslag en inflatie in deze Weimarrepubliek constitutionele monarchie met deze Bundescanceller, Bundeskanzler premier….

StikStof tot nadenken….