Per 1 oktober vervallen generieke steunmaatregelen NOW, TVL, Tozo en TONK. Enkele andere coronaregelingen, bijvoorbeeld het onbelast vergoeden van reiskosten, lopen nog wel door tot het eind van het jaar.

Welke zijn dit?

Wat zijn de gevolgen van corona voor de overheid?

1. Onbelaste reiskostenvergoeding

In ieder geval tot 1 januari 2022 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed. Ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

2. Klein Krediet Corona

De overheid staat garant voor overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro) in de regeling Klein Krediet Corona (KKC). De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4 procent. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2 procent als vergoeding. Deze regeling door tot en met 31 december en wordt nu ook verstrekt voor herstelinvesteringen van kleine ondernemers. Voor toewijzing van een KKC kunnen mkb’ers ook uitwijken naar non-bancaire financiers.

3. BMKB-C

Het borgstellingskrediet in de BMKB is verhoogd van 50 naar 75 procent met de Borgstelling MKB Corona (BMKB-C). Deze maatregel is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekeningcourantkrediet bij een financier, met een maximale looptijd van 2 jaar. Deze regeling loopt door tot en met 31 december en is nu ook opengesteld voor herstelinvesteringen. Voor de BMKB kunnen mkb’ers ook uitwijken naar non-bancaire financiers.

4. GO-C

Grote leningen (1,5 tot 150 miljoen euro) worden gegarandeerd onder de Garantie Ondernemingsfinanciering – Corona (GO-C). Door de GO-C kunnen banken een 80 of 90 procent staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Het percentage staatsgarantie is afhankelijk van de omzet van de onderneming. Leningen van maximaal 150 miljoen zijn tot maximaal 135 miljoen gegarandeerd. Deze coronaregeling loopt door tot en met 31 december wordt ondersteund door geaccrediteerde banken.

5. Lager Vpb-tarief

Het tarief voor de vennootschapsbelasting is tijdens de coronacrisis verlaagd van 8 naar 4 procent. Dit tarief van 4 procent geldt nog tot en met 31 december 2021.

6. Vrije ruimte Wkr

De vrije ruimte van de Werkkostenregeling (Wkr) is in 2020 en 2021 verruimd naar 3 procent over de eerste 400.000 euro van de loonsom. Dit biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen. U kunt er ook voor kiezen uw werknemers tegemoet te komen in de kosten voor het thuiswerken. Vanaf 2022 moet daar een gerichte vrijstelling voor bestaan.

7. Aanpassing Bbz vierde kwartaal

Met het verdwijnen van Tozo kloppen zzp’ers zonder werk weer aan bij de gemeente voor bijstandsregeling Bbz. Het kabinet constateert dat veel zelfstandigen hun werk weer hebben kunnen hervatten, maar wel dat er een hogere instroom zal zijn bij de Bbz in het vierde kwartaal. Om die reden wordt de uitvoeringsdruk bij gemeenten verlaagd door de vermogenstoets niet toe te passen. Daarnaast kan de uitkering met terugwerkende kracht worden aangevraagd, met een maximum van twee maanden. Ten slotte wordt het inkomen en de uitkering vastgesteld per kalendermaand en niet in plaats van boekjaar zoals gebruikelijk. De uitkering wordt direct verstrekt en niet als voorlopige lening. Vanaf januari 2022 gelden de oude regels voor de Bbz weer.

Bron: CM