Het Financieren van mkb -ers kan kennelijk niet zonder overheidsgaranties voor de geldverstrekkers. Begrijpelijk: geldverstrekkers kun je niet alleen het risico van default laten dragen. De samenleving “fundt” via de overheden de steunmaatregelen met garantiefondsen en met ons gereserveerde belastinggeld. Eens.

Een zeer recent persbericht vermeldt dan ook enthousiast dat het MKB Europees Investeringfonds (EIF) een garantie afgeeft tot €70 miljoen vanuit het Europese Garantiefonds (EGF). Dit om nieuwe leningen vanuit Qredits te dekken om financiering ter ondersteuning van ruim 3.500 Nederlandse micro-bedrijven die te maken hebben met de economische gevolgen van de COVID pandemie te faciliteren.

European Investment Fund investeert in Nederlands MKB via scale-up BEEQUIP  - Het Ondernemersbelang

Eens, maar niet eens,

Het EGF is een onderdeel van het EU-steunpakket van €540 miljard, opgericht als reactie op de COVID-19 pandemie. Qredits heeft – als enige non-bancaire financier…..- een garantieovereenkomst getekend met het Europees Investeringsfonds (EIF) in het kader van het pan-Europese Garantiefonds (EGF). Het EGF is opgericht door de EU lidstaten en de EIB Group om Europese bedrijven te helpen met de benodigde financiering om zo hun weg uit de COVID-pandemie te kunnen vinden.

Maar waarom deze “exclusiviteit” in een tijd van alle hens aan dek in het “herstelprogramma mkb”?

Door een garantie af te geven van 70%, gedekt door het garantiefonds van de EU lidstaten, stelt het EIF Qredits in staat om €70 miljoen aan nieuwe leningen te kunnen verstrekken aan ondernemers uit het mkb. Dankzij de dekking vanuit het EGF kan Qredits de, vanuit kredietrisico-perspectief, meest risicovolle microbedrijven blijven helpen.

Iets wat Kredietunies ook al jaren doen, met het beschikbaar gestelde geld van andere ondernemers, maar helaas zonder staatssteun of garantie! Waarom gaat bij ons de telefoon niet om een dergelijke overeenkomt met Kredietunies te sluiten. Level playing field, beste overheden ?

“Om haar sociale missie te blijven uitvoeren?”

Deze woorden in het persbericht komen duidelijk aan bij lezers. Echter ook bij mij en onze leden. Qredits heeft een bliijvende sociale missie. Ik spreek dit zeker niet tegen. De suggestie echter die gewekt wordt in dit persbericht- dat overigens leest als een reclamefolder van een bank- is dat zij de enige zou zijn die een sociale missie heeft. Niet mee eens.

Bij de oprichting van alle in Nederland werkzame kredietunies is juist deze sociale missie de kern van ons handelen geweest en niets anders dan dat. Hier lagen en liggen geen commerciele belangen aan ten grondslag en de ongeveer 250 vrijwilligers en coaches en de 3000 investerende leden investeren al jaren tijd en geld in deze missie!

Waarom dan niet de kredietunies ( waarvan er overigens veel van zijn in Europa..) hierin betrekken?

Door deze overeenkomst zijn bedrijven namelijk verzekerd van toegang tot de benodigde financiering om de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie op te vangen en hun groei en ontwikkeling op de middellange en langere termijn voor te zetten. Een verschil met bestaande steunmaatregelen van het ministerie van Economische Zaken is dat de leningen onder de EGF garantie breder kunnen worden ingezet dan voor het verhelpen van acuut geldgebrek. De lening mag namelijk ook voor investeringen worden gebruikt. Waarom dan niet ook alle toegang bieden voor het mkb tot reeds door de RVO geaccrediteerde kredietunies en ze ook te voorzien van een dergelijke ondersteunende en gegarandeerde overeenkomst?

Hebben we iets niet goed gedaan, kunnen we iets niet wat zij wel kunnen of heb ik iets gemist? Ja?

De boot gemist?

Natuurlijk gun ik Qredits deze deal. Natuurlijk ben ik blij voor ze. Ze zijn dan ook terecht echt blij dat de EU-lidstaten en de EIB Groep dit nieuwe Europese Garantiefonds hebben opgericht. Maar als met deze EGF-garantie duizenden ondernemers in Nederland geholpen worden die anders geen financiering kunnen krijgen, dan hoort daar ook zeker de hulp, de facilitering en coaching van Kredietunies bij!

Alle zeilen bijzetten!

Ik roep dan ook nu expliciet het Ministerie EZK en de fondsen op: Maak de Kredietunies blij en betrek ze erbij! Als via het pan-Europese Garantiefonds al veel noodzakelijke financiering voor MKB-bedrijven beschikbaar is gekomen in heel Europa, dan zijn wij uiteraard ook blij dat via dit fonds nu ook Nederlandse ondernemers gebruik kunnen maken van deze Europese financieringsmogelijkheid. Maar niet als dit exclusief is voorbehouden aan Qredits.

De EIB Groep is zeker blij met Qredits als begunstigde van deze allereerste EGF-financiering in Nederland. Fijn voor de vicepresident van de EIB Groep, de Vlaming Kris Peeters . Maar hij kan nog iets meer doen…

Microbedrijven staan door de pandemie onder zeer veel druk en het Europees Garantiefonds is juist bedoeld om die bedrijven te helpen deze moeilijke tijden door te komen. We hopen zeer snel nog meer operaties te zien om kleine bedrijven in Nederland te steunen”, zegt hij in het persbericht.

WIJ OOK!

https://qredits.nl/over-qredits/nieuws/europa-investeert-miljoenen-in-herstelprogramma-mkb-via-qredits/

zie ook:

https://www.tubantia.nl/almelo/qredits-almelo-70-miljoen-voor-gunstige-coronaleningen-voor-microbedrijven~a2f81a31/