De V.S.K. kijkt als mantelorganisatie van de Nederlandse kredietunies altijd naar hoe ondernemers hun groei financieren en hoe we daarbij kunnen helpen. Een innovatief en creatief mkb levert vaak mooie initiatieven op en deze initiatieven vragen vooral nu aan de overheid om de vereiste randvoorwaarden te scheppen. Randvoorwaarden voor het financieren van de retail en het mkb: de grootste werkgevers in ons land.

Teneinde deze randvoorwaarden te bespreken en onze rol en nut als kredietunies nog meer onder de aandacht te brengen heb ik op 9 juni aanstaande een onderhoud in de Tweede Kamer met Mustafa Amhaouch (de indiener v.d. aangenomen motie om een mkb-financieringsplatform mogelijk te maken), Derk Boswijk en Raymond Knops van het CDA. Zij zijn vooral geïnteresseerd in het snel opzetten van een financieringsplatform voor het mkb en onderzoeken daartoe de wettelijke en fiscale mogelijkheden. Wellicht kunnen we daar dan ook als V.S.K. invulling aan geven (zie mijn talloze artikelen over de feitelijk te nemen stappen) en in dit gesprek de eerste aanzet daartoe maken.

Stichting Stabij - Akbal Mohamed
Akbal Mohamed/Stichting Stabij

Tijdens het onderhoud word ik vergezeld door Akbal Mohamed, bestuurslid van 1 van onze aangesloten kredietunies en founding partner van Stichting Stabij (https://www.stabij.nl). Vanuit onze lokale en regionaal werkende kredietunies en vanuit de Stichting Stabij weten we dat retail en mkb in veel gemeenten de leefbaarheid bepalen. Zij zijn de zuurstof voor een vitale lokale en regionale economie. Met een aandeel van 65% van de toegevoegde waarde en 71% van de werkgelegenheid is en blijft het mkb de motor van de Nederlandse economie en onze samenleving ( en niet zoals velen denken de KLM…). Samen zullen we dan ook voor de gevraagde expertise zorgen om ondernemers te helpen.

Daarom zeggen we ook als bestuur van de V.S.K.: “MKB first en Kredietunies second”

Tijdens het onderhoud willen we duidelijk maken dat met onze gerichte plaatselijke, regionale en sectorale kredietuniehulp de retail- en mkb-ondernemers worden gestimuleerd om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Wij willen hun de financiële ruimte en ondersteuning bieden die daarvoor nodig is. Daarom vragen de VSK en de Stichting Stabij (en natuurlijk onze aangesloten (leden-)ondernemers zelf), meer aandacht en prioriteit voor het financieren van het mkb en meer structurele financiële en fiscale versterking voor het brede mkb door de overheid.

Het gaat ons uiteraard ten eerste om duidelijk te maken dat we een betere toegang voor de kredietunies willen krijgen tot financiering voor het mkb via een mkb-formule, gelijkend op een platform zoals de British Business Bank in Engeland. Ten tweede gaat het ons om actieve toegang tot de benodigde coaching ( mede voor onze kredietunie-coaches) en begeleiding tot en met financiering van een nieuwe generatie enthousiaste ondernemers en bestaande ondernemers die willen vernieuwen.

De financiering van het mkb staat hoog op de agenda voor de V.S.K. maar gelukkig ook voor het CDA. De afgelopen jaren heeft Mustafa Amhaouch al meerdere moties ingediend met betrekking tot financiering van ondernemingen. Dit betreft onder andere de familiebedrijven, deelverpanding, de mkb-bank, maar ook de Tante Agaath-regeling. Hij kan als geen ander met ons de benodigde stappen maken.

We kunnen er als V.S.K. voor zorgen dat onze expertise en de benodigde overheidsgelden bij elkaar worden gebracht om de mkb-financiering te vereenvoudigen. Wij bieden immers al coaching en (financierings) -begeleiding en zijn al een werkend platform voor een gediversifieerd (stapel-)financieringslandschap.

Ook wij staan voor een gezamenlijke aanpak waarbij bedrijven, investeerders, financiële instellingen en overheden samen producten ontwikkelen of samenbrengen die interessant zijn voor zowel mkb-ondernemers als investeerders. De overheid kan dit allemaal faciliteren door samen met ons verschillende knelpunten op te pakken en te komen tot een samenhangend pakket, waaronder bijvoorbeeld staatsgaranties, funding, leningen en accreditatie van kredietunies en andere non-bancaire financiers.

We vragen deze parlementariërs dan ook om samen met ons eens goed te onderzoeken hoe we zo snel mogelijk kunnen komen tot een werkend platform.

We houden u op de hoogte van de voortgang!